Právě si prohlížíte Nečekaná výzva pro ruštináře

Nečekaná výzva pro ruštináře

Centrum jazykového vzdělávání Univerzity obrany na základě požadavku velení armády zabezpečuje sérii dvoutýdenních kurzů ruského jazyka pro tlumočníky z/do ruštiny, kteří spolu s dalšími instruktory asistují při výcviku příslušníků ukrajinských ozbrojených sil ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá. Kurz je unikátní svým zaměřením na odbornou vojenskou terminologii (ženijní, zdravotní a střelecká příprava, řízení vojenských vozidel aj.),  jakož i tím, že tým vyučujících ruského jazyka Centra jazykového vzdělávání musel v rekordním čase přeložit a připravit výukové materiály a flexibilně reagovat na postupně upřesňované požadavky zadavatele,  a to i v průběhu konání kurzů.

Cílem těchto kurzů je v rámci omezení daných disponibilním časem a vstupními kompetencemi účastníků co nejlépe připravit vybrané příslušníky AČR na tlumočnickou práci v ruskojazyčném prostředí. Vzhledem k požadavku zabezpečovat v průběhu roku 2023 další podobné kurzy využili vyučující ruského jazyka možnost konzultovat náplň kurzů s instruktory, současnými tlumočníky i ukrajinskými vojáky a dobrovolníky přímo v terénu na Libavé tak, aby kurzy maximálně odpovídaly praktickým potřebám účastníků a byly co nejefektivnější.                                             

Pro vyučující ruského jazyka, civilní zaměstnance bez vojenského výcviku, byl tento úkol velmi náročný. Přesto v krátkém čase a při paralelním zabezpečením výuky studentů Univerzity obrany a dříve plánovaných kurzů ruského jazyka zpracovali velké množství materiálů a ve spolupráci s účastníky pilotního kurzu našli účinný způsob přípravy na tlumočnickou práci s vojenskou tematikou.