Právě si prohlížíte Konference MDS PSL

Konference MDS PSL

Ve dnech 18. a 19. října proběhl již 21. ročník technické konference Měření, Diagnostika, Spolehlivost Palubních soustav letadel, kterou organizuje Katedra letecké techniky UO. Konference se opět zúčastnili odborníci z Letecké fakulty Technické univerzity v Košicích a kolegové z VUT – Ústavu automatizace a měřící techniky. Nově na konferenci přicestovali zástupci firmy Aero Vodochody a Západočeské univerzity v Plzni. Přítomni byli také studenti 4. a 5. ročníku všech specializací Katedry letecké techniky.

Stejně jako v předchozích letech i tentokrát účastníci přednesli hodnotné příspěvky právě z oblastí, které se bezprostředně tykají jak měření, tak diagnostiky leteckých systémů. Kolegové z Letecké fakulty Technické univerzity v Košicích nás seznámili se svými úspěšně řešenými projekty v oblasti senzoriky, využití mikrodrátů, magnetometrů a testování operátorů UAV. Přivezli i RC vysílačku, používanou k řízení UAV prostředků a předvedli programové vybavení, které umožňuje testování základných zručností operátora. Účastníci konference si v podvečerních hodinách tento test vyzkoušeli.

Zajímavé bylo vystoupení zástupců brněnské firmy Dogfight Boss s.r.o., která vyrábí velmi přítulné a konstrukčně jednoduché, ale velmi pevné letecké simulátory jak pro bezpilotní prostředky, tak pro letadla. Firma účastníky konference na druhý den jejího konání pozvala na exkurzi přímo do svého sídla.

Kolegové ze Západočeské univerzity v Plzni nás seznámili s tím, jak přesně měřit čas a jak najít případné poruchy při měření času. Pokud v této souvislosti hovoříme o přesnosti měření času, tak se pohybujeme v chybách řádu 10-13s, tedy v řádu pikosekund.

Zástupci firmy Aero Vodochody přednesli problematiku stanovení trajektorie břemen v průběhu separace od letounu. Použili metodu založenou na optickém sledování tělesa pomocí kamer a vyhodnocení trajektorie na základě synchronizovaných snímků ze dvou kamer.

Kolega z Ústavu automatizace a měřicí techniky VUT Brno prezentoval pokroky v identifikaci dynamického modelu lidského operátora, prováděné ve spolupráci s naší katedrou a propojené s analýzou vlastností člověka, tedy především jeho kognitivními parametry. Společně využíváme data z měření studentů – budoucích pilotů na leteckém simulátoru X-Plane10, který má katedra již několik let k dispozici a jeho prostřednictvím bylo otestováno již více než 100 pilotů.

Přednesené příspěvky shrnuje tištěný sborník a jeho elektronická verze, kterou je možné stáhnout na stránkách konference (https://fvt.unob.cz/fakulta/struktura/katedra-letecke-techniky-k-206/konference-mdspsl-k-206/).

Autor: Rudolf Jalovecký, foto: Martin Polášek