Právě si prohlížíte Návštěva generála v. v. Jiřího Balouna na akademické půdě FVZ UO

Návštěva generála v. v. Jiřího Balouna na akademické půdě FVZ UO

Součástí akreditované výukystudentů 4. ročníků magisterských studijních programů FVZ UO
v letním semestru je předmět Leadership. V rámci tohoto předmětu jsou na akademickou půdu FVZ UO zvány významné osobnosti Armády ČR, které se se studenty dělí o své zkušenosti z působení ve vysokých armádních funkcích. Cílem těchto setkání je snaha nabídnout studentům možnost porovnat různé způsoby vystupování, prezentace a životních zkušeností pozvaných lídrů, a motivovat je tak v jejich dalším osobnostním rozvoji. Jednou z těchto osobností je bývalý 1. zástupce NGŠ AČR a velvyslanec ČR v Afgánistánu generálporučík v. v. Jiří Baloun, který dne 22. února 2023 se studenty sdílel své celoživotní zkušenosti v oblasti vedení lidí. Velice zajímavým způsobem vylíčil nejen historii Afghánistánu, ale také působení českých vojáků v rámci mezinárodní koalice na jeho území, ekonomické a politické problémy této země, a také stažení diplomatického zastoupení ČR a personálu české ambasády z Kábulu v srpnu 2021, za jejíž provedení obdržel medaili za hrdinství od prezidenta republiky. Pan generál své působivé vyprávění doplňoval příklady, které se dotýkaly vyučovaného předmětu, studenti si tedy sami mohli vytvořit obrázek o důležitosti „lídrovství“.

Autor: Milan Růžička