Právě si prohlížíte Odborný kurz Med-Ops – operační zdravotnický důstojník

Odborný kurz Med-Ops – operační zdravotnický důstojník

V termínech 27. února – 3. března a 13. – 17. března proběhl ve prospěch Agentury vojenského zdravotnictví mimořádný pětidenní odborný kurz Med-Ops. Kurz, realizovaný Katedrou organizace vojenského zdravotnictví a managementu FVZ UO, je zaměřen na zásady použití sil a prostředků vojenské zdravotnické služby AČR. Obsahová náplň kurzu je rozdělena do dvou částí.

V teoretické části účastnící kurzu dostávají základní informace o doktrinální dokumentaci NATO, léčebně-odsunovém systému AČR v bojových podmínkách a jeho schopnostech, definici zdravotnických ztrát a jejich výpočtech, rozhodovacím procesu, jeho fázích a výstupech.

Praktická část zahrnuje tzv. Wargaming, cvičení, v němž jsou účastníci kurzu rozděleni do funkcí zdravotnických důstojníků úrovně prapor/brigáda, v nichž se průběžně střídají. Vyučující nahrávají taktické situace, od plánování boje až k jeho realizaci – přesun, zaujetí prostoru obrany, vedení obrany, plánování útoku, vedení útoku – v nichž Med-Ops navrhují optimální reakci sil a prostředků vojenské zdravotnické služby dané úrovně na vševojskovou situaci. Cílem cvičení je propojit teoretickou část kurzu do „reálných“ podmínek činnosti Med-Ops – operačního zdravotnického důstojníka tak, aby byly procvičeny základní aspekty činnosti zdravotnického důstojníka při plánování boje a při jeho vedení.

Autor: Milan Růžička