Právě si prohlížíte Majorka Malachová dohlížela na ropné embargo a obchodníky s migrací

Majorka Malachová dohlížela na ropné embargo a obchodníky s migrací

Z Říma, kde působila na pozici vedoucí směny Společného operačního centra (JOC) operačního velitelství EU (OHQ) se nedávno vrátila majorka Hana Malachová z Katedry logistiky FVL.  Společně s kolegy ze 13 zemí, např. Německa, Nizozemí, Polska, Chorvatska, Litvy, Lotyšska, Francie, Švédska tam zajišťovala, aby velitel operace Námořní síly Evropské unie – Středomoří (EUNAVFOR MED IRINI) měl přístup ke správným a relevantním informacím v rozhodovacím procesu na strategické úrovni. Právě ze Společného operačního centra je totiž prováděno velení a řízení vyčleněných sil a prostředků, tzn. lodí a letadel, které jsou nasazovány s cílem zabránit nedovolenému vývozu ropy z Libye nebo rozbití operačního modelu sítí převaděčů a obchodníků s lidmi při migraci z Afriky do Evropy.

„Práce na Společném operačním centru byla velmi náročná, jednak proto, že na JOC přicházejí všechny informace, které jsou následně analyzovány a vyhodnocovány v režimu 24/7/365, ale i s ohledem na mezinárodnímu obsazení centra, kde existovaly častokrát rozdílné pracovní zvyky“ uvedla majorka Malachová.

Hlavním úkolem operace IRINI je přispívat k uplatňování zbrojního embarga OSN vůči Libyi a narušit nezákonné obchodování se zbraněmi v této zemi po moři v souladu s platnými rezolucemi Rady bezpečnosti OSN. Společné operační centrum je v operaci IRINI označováno jako rozcestník pro informace, které sdílí jednak s agenturami EU, ale samozřejmě i s dalšími realizovanými operacemi.

„Informace jsou na JOC přijímány nejen telefonicky, ale zejména přes J-chat, což vytváří neustálý tok dat z nasazených vzdušných a námořních prostředků. Používány jsou rozmanité zdroje pro monitorování leteckého a námořního obchodování s tím, že jsou sledována všechna plavidla v prostoru operace. Práci JOC bylo udržování reálného obrazu  v reálném čase, minutu po minutě“ hodnotí práci JOC majorka Malachová.

Na závěr majorka Malachová uvádí: „Práce na JOC mě velmi bavila a pohybovat se v tak rozmanitém mezinárodním prostředí bylo pro mě výbornou zkušeností, a to i s ohledem na zlepšení mé úrovně znalostí o kulturních rozdílech a specifikách jednotlivých národů.  Přesvědčila jsem se, že přestože se operace IRINI účastní více než 500 příslušníků z 24 zemí EU a všichni táhnout za jeden provaz, aby byl naplňován hlavní cíl operace, existují významné rozdíly v postojích, normách a hodnotách některých národů“.

Zpracoval Viktor Sliva z podkladů Hany Malachové