Právě si prohlížíte Docentka Irena Tušer převzala jmenovací dekret

Docentka Irena Tušer převzala jmenovací dekret

Na úvod středečního zasedání Vědecké rady Univerzity obrany předala rektorka – velitelka UO brigádní generálka Zuzana Kročová jmenovací dekret docentce Mgr. Ireně Tušer, Ph.D., zástupkyni vedoucí Katedry bezpečnosti a práva a garantce bakalářského studijního programu Bezpečnostní management na Ambis vysoké škole, a.s.

Docentka Tušer se věnuje problematice krizového řízení a řízení rizik. Je absolventkou zlínské UTB, titul Ph.D. získala v roce 2017 na Univerzitě obrany. S vojenskou vysokou školou spolupracuje při pedagogické činnosti formou vyžádaných přednášek a také zde publikuje odborné články. Je školitelkou – specialistkou v doktorském studijním programu Teorie obrany státu.

Irena Tušer svou habilitační práci na téma Připravenost domovů pro seniory na mimořádné události obhájila před Vědeckou radou UO 25. října loňského roku a docentkou byla jmenována k 1. listopadu. „Doufám, že se vám některé praktické závěry vaší práce podaří zrealizovat,“ popřála generálka Kročová nově jmenované docentce při předávání dekretu.

Autor: Viktor Sliva