Právě si prohlížíte Robotická soutěž středních škol „KYBERNOID 22“

Robotická soutěž středních škol „KYBERNOID 22“

Univerzita obrany se v těchto dnech představuje studentům středních škol na veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaueamus. Není to však ani zdaleka jediná aktivita, jejímž cílem je nasměřovat kroky mladých lidí ke studiu na vojenské vysoké škole. Nedávno se k nim zařadilo i uspořádání Robotické soutěže středních škol „KYBERNOID 22“, která se uskutečnila v Praze v rámci mezinárodních výstavních a konferenčních akcí Future Forces Forum Invitation. 

Soutěž, kterou připravila Katedra Vojenské robotiky Univerzity obrany, se konala pod záštitou rektorky – velitelky UO brig. generálky Zuzany Kročové a děkana FVT plukovníka gšt. Vlastimila Neumanna. Záštitu nad soutěží převzalo MŠMT.

K účasti byli pozváni středoškolští studenti z institucí zaměřených na oblast robotiky, kybernetiky, informatiky a dalších příbuzných oborů, aby prokázali svoje znalosti, dovednosti i šikovnost v oboru konstrukce a ovládání autonomních robotů. Zadáním soutěže bylo sestrojit robota, který bez zásahu obsluhy (autonomně) najde cestu z bludiště. Měřil se čas, zvítězil nejrychlejší. Robotická aréna měla rozměr cca 15 x 10m.

Celkem bylo přihlášeno 16 týmů, do finále se nakonec probojovalo s hotovými a připravenými roboty pouze 8 z nich. Soutěžní klání bylo více než napínavé a autonomní prostředky středoškolských nadšenců bojovaly ze všech sil. Naprogramované algoritmy, které umožňovaly samostatný pohyb soutěžních modelů a detekci překážek se lišily, stejně tak jako fyzická konstrukce a vzhled jednotlivých robotů. Bohužel 6 týmů v zadaném časovém limitu sice pokročilo různou mírou, ale jediný východ z bludiště nenašlo. Zato dva týmy, které v bludišti uspěly, byly – co se týče času i počtu kolizí – velmi srovnatelné a o vítězi rozhodlo pouhých pár sekund a jedna kolize navíc. Zvítězil tým z VOŠ a SPŠ z Rychnova nad Kněžnou s názvem „Rozhádaná dvojka“, který zvládl trasu v čase 6:23 a s šesti kolizemi, tedy penalizací 60 sekund. Druhé místo získal tým „Ječňáci“ ze SPŠE Ječná z Prahy s časem 6:36 a sedmi kolizemi.

Slavnostní vyhlášení proběhlo pod patronací vedoucího Katedry robotiky plukovníka Jana Mazala a prorektora pro vzdělávání a záležitosti studentů plukovníka Petra Hrůzy. Následně bylo zakončeno dlouhou a zapálenou diskuzí studentů i jejich pedagogických doprovodů. Z diskuze vyplynulo mnoho dalších podnětů a námětů do dalších aktivit podobného rázu. Úspěšní soutěžící si odnesli ceny od firmy Jetsurf v podobě motorizovaných skateboardů nebo 3D tiskárny.

Autor: Dana Křišťálová