Právě si prohlížíte Kurz Odvodního řízení pro aktivní zálohu

Kurz Odvodního řízení pro aktivní zálohu

Závěrečným hodnocením a předáním osvědčení o absolvování byl v pátek 10. února zakončen v pořadí již třetí kurz pro vojáky aktivní zálohy se zaměřením na problematiku odvodního řízení. Kurz probíhal celý pracovní týden, v pondělí při úvodní hodině jeho účastníky za Univerzitu obrany přivítal děkan Fakulty vojenského leadershipu plk. gšt. Jan Drozd, za gestora kurzu pak zástupce velitele Velitelství teritoria plk. gšt. Jaroslav Hrabec. Kurz byl odborně zabezpečen externími pracovníky v součinnosti s SPS MO a KVV Brno.

Cílem týdenního kurzu bylo zejména teoreticky a prakticky připravit předurčené vojáky aktivní zálohy od jednotlivých KVV pro výkon služby na štábních funkcích oddělení odvodního řízení. Kurz reaguje na zvýšenou potřebu posílit úroveň připravenosti státu k obraně již v době mimo stav ohrožení státu nebo mimo válečný stav. Vojáci aktivní zálohy tak využívají práva občana aktivně se zapojit do přípravy na obranu státu.

Kurz proběhl v době, kdy Poslanecká sněmovna projednává návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti obrany, zaměřené právě na průběh odvodního řízení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Teoretická a praktická výuka kurzu byla tedy zaměřena na aktuální otázky problematiky, přípravy a realizaci odvodního řízení. Kurz byl jedinečný ve svém obsahu a pojetí. Účastnilo se jej celkem 25 vojáků, z toho 19 bylo příslušníky aktivní zálohy. Pro ně byl tento kurz součástí vojenského cvičení.

Autor: Jaroslav Staněk, foto: Viktor Sliva