Právě si prohlížíte FMN Med Syndicate and Tele-Health Workshop

FMN Med Syndicate and Tele-Health Workshop

Ve dnech 7. – 9. února se v Praze uskutečnilo jedinečné pracovní setkání mezinárodního zdravotnického syndikátu Federated Mission Networking (FMN) a panelu tele-medicíny (Tele-Health Panel), pracujících pod záštitou NATO. Pracovní jednání bylo organizováno Katedrou organizace vojenského zdravotnictví a managementu Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Hradec Králové za podpory Agentury vojenského zdravotnictví a Sekce vojenského zdravotnictví MO.

Hlavním tématem jednání bylo nastavení potřeb toků předávaných informací v rámci poskytování zdravotnické péče v poli, a to jak z úrovně poskytování přednemocniční péče, tak i zároveň ve smyslu komunikace mezi jednotlivými zdravotnickými rolemi (poskytovateli zdravotnické péče) v poli.

Předmětem jednání byly druh a způsoby předávaných informací formou standardizovaných hlášení s ohledem především na moderní technologie a jejich využití v poskytování zdravotnické podpory v operacích.

Shromáždění se účastnili představitelé NATO Vrchního velitelství spojeneckých sil v Evropě (SHAPE), Velitelství spojeneckých sil pro transformaci (ACT) a řada partnerů koaličních armád. Setkání takového rozměru se kvůli pandemii COVID-19 uskutečnilo po bezmála třech letech a je hodnoceno jako velice přínosné. Do budoucna jsou velké snahy o další jednání na tato témata.