Právě si prohlížíte Školení ve Speciální infekční nemocnici Těchonín

Školení ve Speciální infekční nemocnici Těchonín

Dne 12. května byli pracovníci KVVLVH (K-306) mjr. MUDr. Tomáš Kupsa, Ph.D. a kpt. MUDr. Pavel Skořepa, Ph.D. vysláni na jednodenní školení do Centra biologické ochrany Těchonín v rámci cvičené aktivace Speciální infekční nemocnice.

Jeho cílem bylo seznámit se s organizací a vybavením centra a bezpečnostními zásadami provozu nemocnice. Po vstupním proškolení o struktuře nemocnice a bezpečnosti práce se účastníci přesunuli ke speciální části cvičení.

Naučili se zásady obsluhy osobního vzduchového filtru a principy bezpečného oblékání a svlékání z ochranného obleku. Zvládání těchto postupů je zcela nezbytné k bezpečnému pobytu v rizikovém prostředí a eliminaci rizik šíření infekčních onemocnění mimo lůžkovou část nemocnice.

Následovala prohlídka zařízení nemocnice, seznámení s organizací směny a vybavením lůžkových stanic. Hlavní náplní pak bylo vštěpování zásad správné praxe při práci v infekčním prostředí a rozvíjení schopnosti zachovat klid, rozvahu a dodržení doporučených postupů v rizikových situacích. Zvláštní důraz byl kladen na postup správné dekontaminace v komoře. Školení bylo zakončeno krátkým testem.

V případě aktivace nemocnice a potřeby personálního posílení se tak FVZ může rychleji zapojit do specializovaného provozu rizikového pracoviště.

Autor: Tomáš Kupsa, foto: UO