Právě si prohlížíte Expertní den logistiky 2022

Expertní den logistiky 2022

Dne 30. listopadu 2022 uspořádali příslušníci Katedry logistiky UO na učebně K44/50 Expertní den logistiky. Expertní den byl určený především pro studenty 4. a 5. ročníku, specializací Vojenská logistika a Vojenská doprava. Hlavním cílem expertního dne bylo seznámit studenty se zkušenostmi odborníků z vojenské logistické praxe a poskytnout jim informace o místech jejich budoucího služebního zařazení.

Expertní den zahájil zástupce vedoucího katedry logistiky pplk. Ing. Martin Novotný, který seznámil účastníky expertního dne s jeho organizací, přivítal pozvané hosty a krátce představil Katedru logistiky UO.   V první části expertního dne vystoupili plk. gšt. Ing. Martin Stojánek, zástupce velitele 14. pluku logistické podpory Pardubice a pplk. Ing. Tomáš Gubáš, velitel praporu podpory nasaditelných sil Rakovník. Oba vystupující seznámili studenty se strukturou a hlavními úkoly svých útvarů a zároveň představili možnosti uplatnění studentů po absolvování Univerzity obrany u jejich útvarů.

V další části dostal slovo Ing. Martin Petružálek, Náčelník proviantní služby rezortu MO ze Sekce logistiky MO. Ve své přednášce Ing. Petružálek představil studentům proviantní službu AČR, nastínil aktuálně řešení projekty a směry rozvoje proviantní služby. Posledním vystupujícím byl mjr. Ing. Rudolf Liška, Náčelník úseku logistických odborností  VeV – VA Vyškov, který studentům ve své prezentaci popsal organizační strukturu Centra přípravy logistiky a služeb a představil systém přípravy logistického personálu u VeV VA Vyškov.

Na závěr expertního dne zástupce vedoucí katedry podplukovník Novotný, poděkoval všem vystupujícím za jejich vystoupení, znovu zdůraznil význam propojení teorie a praxe v oblasti logistiky a pozval přítomné na další expertní den logistiky, který se uskuteční v dubnu 2023.