Právě si prohlížíte Finanční zabezpečení a personální zabezpečení z pohledu „utajenců“

Finanční zabezpečení a personální zabezpečení z pohledu „utajenců“

Posluchači 5. ročníku odbornosti řízení finančních zdrojů a řízení lidských zdrojů katedry K-102 se zúčastnili přednášky příslušníků Vojenského zpravodajství. Přednáška byla rozdělena do dvou oblastí – finančního a personálního zabezpečení.

První prezentovanou oblastí bylo finanční zabezpečení, kdy byla přednáška zaměřena především na oblast realizace veřejných zakázek malého rozsahu (tj. do 2 000 000 Kč bez DPH). Posluchačům byly objasněny jednotlivé postupy a procesy realizace veřejných zakázek. Největší pozornost byla v této části věnována:

 • zpracování plánu materiálního a technického zabezpečení;
 • tvorbě specifikací;
 • zpracování zadávací dokumentace;
 • využití možnosti elektronického tržiště Národní elektronický nástroj (NEN);
 • finanční kontrole;
 • tvorbě jednotlivých smluvních vztahů.

V rámci přednášky byly prezentovány i možné nedostatky a procesní chyby prostřednictvím praktických ukázek průběhu realizace veřejných zakázek, dále specifika veřejných zakázek, včetně výjimek ze zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (§ 29, § 30, § 31).

Následně v rámci finančního zabezpečení byly objasněny a identifikovány další oblasti finančního zabezpečení na základní úrovni nákladového střediska tj. realizace osobních výdajů a realizace rozpočtu. V rámci přednášky byly připomenuty i jednotlivé vazby na ostatní vojenské odbornosti v rámci nákladového střediska, které jsou využívány při finančním zabezpečení, např. logistika. Neopomenuta nezůstala ani Agentura finanční, její postavení a její úkol v rámci finančního zabezpečení nákladového střediska.

Poslední část přednášky v rámci finančního zabezpečení byla věnována specifikám zákonů a vnitřních předpisů pro činnost Vojenského zpravodajství.

Závěrem přednášky byly posluchačům předány „rady do života“, při jejich prvním zařazení po studiu. Výčet nejdůležitějších doporučení:

 1. Obecná doporučení pro praxi:
 2. přijít s pokorou;
 3. chovat se slušně;
 4. vycházet vstříc;
 5. racionálně uvažovat;
 6. zajímat se.
 • Velitelská doporučení:
 • dvojjediná role;
 • splnitelnost úkolů;
 • kontrola;
 • pomoc;
 • spravedlivé hodnocení;
 • správně delegovat.
 • Doporučení z hlediska odbornosti:
 • mít kontakty na logistu, rozpočtáře, účtaře, personalistu a vycházet s nimi;
 • nechat se odborně řídit a toto řízení vyžadovat;
 • aplikovat best practice;
 • udržovat si přehled o vývoji;
 • nechat se zabezpečit.

Druhá část přednášky byla zaměřena na úlohu a význam personální práce. Tato oblast byla zaměřena na tyto oblasti:

 • pojetí, jak vnímat své zaměstnance;
 • jak zvýšit efektivitu práce zaměstnanců a jejich motivaci k lepším výkonům;
 • mezilidské vztahy;
 • nastavení vlastního postavení a snaha o vnímání mé osoby a práce pro ostatní.

V rámci přednášky byli studenti seznámeni s procesem přijímacího řízení k Vojenskému zpravodajství.

Přednáška byla zorganizována a zabezpečena v rámci praktické výuky z iniciativy příslušníků skupiny Řízení finančních zdrojů katedry K-102.

Autor: Jiří Kočí