Právě si prohlížíte Den válečných veteránů

Den válečných veteránů

V nové situaci, kdy se po desetiletích míru rozhořel v Evropě válečný konflikt, si v pátek 11. listopadu připomněla Univerzita obrany Den válečných veteránů. Spolu se studenty a pracovníky UO se slavnostního nástupu v Kasárnách Šumavská zúčastnili také představitelé samosprávných orgánů Jihomoravského kraje a brněnských městských část a spolu s nimi zástupci partnerských spolků a útvarů brněnské posádky. 

„My, vojáci a vojákyně Armády České republiky i civilní zaměstnanci vojenské správy musíme být připraveni v každém okamžiku čelit všem, kdo chtějí svých cílů dosahovat násilím. Musíme být připraveni tak dobře, jak to v minulosti prokázali ve válečných konfliktech i v zahraničních misích naši vojáci, na které dnes s úctou vzpomínáme,“ uvedla v úvodním vystoupení rektorka-velitelka Univerzity obrany brigádní generálka Zuzana Kročová v souvislosti se současným válečným konfliktem na Ukrajině.

Poctu válečným veteránům, navíc s odkazem na současnou situaci v Evropě, složil také hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich: „Jenom díky nim, díky jejich činům, odvaze a díky jejich obětem tady dnes můžeme stát a můžeme také stát na správné straně ukrajinského konfliktu. Já bych chtěl ze srdce poděkovat nejen hrdinům, obětem, nejen válečným veteránům, ale i vám, stávajícím vojákům. Díky za to, že jsme vás vždycky měli, díky za to, že vás máme.“

Slavnostní nástup se stal příležitostí k ocenění příslušníků UO za dosahování velmi dobrých výsledků při výkonu služby v závislosti na době trvání služebního poměru vojáka z povolání. Stužku Medaile za službu v ozbrojených silách České republiky prvního stupně i samotnou medaili převzali čtyři pracovníci vojenské vysoké školy z rukou rektorky velitelky UO Zuzany Kročové, hejtmana Jana Grolicha a ředitele Komunitního centra pro válečné veterány Karla Černocha.

V souvislosti s dnešní připomínkou Dne válečných veteránů položili představitelé Univerzity obrany, veřejné správy, partnerských spolků a velitelé vojenských útvarů posádky Brno věnce a kytice k pomníků padlých. Modlitbu na jejich připomínku na úplný závěr ceremoniálu připojil kaplan UO kapitán Dan Petříček.

Autor: Viktor Sliva, foto: autor