Právě si prohlížíte Zrušené stáže nevadí, mentoring to nahradí

Zrušené stáže nevadí, mentoring to nahradí

Katedra řízení zdrojů FVL realizovala druhou část kompenzace, jejímž cílem je nahradit nedostatek stáží studentům probíhajícího 4. ročníku modulu Řízení finančních zdrojů. Aktuální rozsah studijního programu Řízení a použití ozbrojených sil byl totiž ve srovnání s těmi předchozími akreditován s nižším rozsahem hodin pro výkon stáží jednotlivých specializací. Absenci stáží studentů 4. ročníku považujeme za velký nedostatek, neboť nic v rámci studia lépe nepropojí teoreticky získané poznatky s praxí, než výkon stáže u konkrétních vojenských úvarů a zařízení.

Kompenzace probíhá v několika fázích a jsou při ní využity poznatky, které v průběhu svých stáží získávají studenti 5. ročníku, tedy posledního, v němž je původní rozsah dvou stáží zachován. První fáze proběhla již v úvodních hodinách zimního semestru, tj. v měsíci říjnu AR 2022/2023. Prostřednictvím cvičení na téma „Úvod do studia managementu ekonomické služby“ došlo k prvnímu předání zkušeností mezi ročníky, a to díky vykonaným stážím v měsíci září studenty, kteří jsou již v současné době v 5. ročníku. Takto předané informace byly studentům 4. ročníku dále prohlubovány a rozšiřovány v rámci celého zimního semestru, který byl zakončen absolvováním odborného kurzu na Agentuře finanční v Olomouci.

V nynější druhé fázi předávali studenti 5. ročníku zkušenosti ze stáží, které absolvovali již na předurčených útvarech a zařízeních v rámci svého zařazení do praxe po ukončení studia. Během dvou dnů proběhlo celkem 8 přednášek včetně vyzvané přednášky mjr. Ing. Davida Súkupa, náčelníka ekonomického oddělení VeV-VA Vyškov. Ten prezentoval strukturu a úkoly ekonomické služby v rámci VeV-VA, jednotlivé principy a nařízení k rozpočtu vydané z úrovně Sekce ekonomické MO a Finanční správy AČR. Večerní program byl navíc obohacen o přednášku studentů 4. a 5. ročníku, kteří se letos v únoru v Řecku účastnili kurzu Budget and Finance in the EU Defence Sector. Pro studenty 4. ročníku se jednalo o další nově získané informace a pro studenty 5. ročníku o upevnění problematiky zimního semestru.

Kompenzace absence stáže bude pokračovat v dalších fázích. Studenti budou mít možnost provést následnou řídící finanční kontrolu pod vedením pedagogů v rámci studia přímo v praxi u vybraného vojenského útvaru.

Autor: Jiří Kočí