Právě si prohlížíte Workshop Katedry zpravodajského zabezpečení
Představení Katedry zpravodajského zabezpečení

Workshop Katedry zpravodajského zabezpečení

Ve dnech 2. – 3. listopadu se v prostorách Klubu Univerzity obrany uskutečnil workshop Zpravodajské zabezpečení AČR 2022 organizovaný Katedrou zpravodajského zabezpečení. Pozvání k účasti na workshopu přijali zástupci strategické úrovně velení a řízení Armády České republiky (AČR), včetně ředitelů tří sekcí Ministerstva obrany (MO) – brig. gen. gšt. Mgr. Petra Milčického, Ph.D., MSc, ředitele Sekce rozvoje sil MO, brig. gen. Ing. Petra Šnajdárka, ředitele Sekce komunikačních a informačních systémů MO, a plk. gšt. Ing. Romana Hyťhy, ředitele Sekce zpravodajského zabezpečení AČR MO. Dále se workshopu zúčastnili zástupci Vojenského zpravodajství, příslušníci zpravodajských štábů na operační a taktické úrovni velení a řízení AČR, zástupci akademické obce, Ústavu zpravodajských studií a v neposlední řadě také posluchači 5. ročníku specializací Velitel průzkumných jednotek a Management informačních zdrojů.

Tematicky byla akce rozdělena do dvou částí. První byla zaměřena na oblast zpravodajského zabezpečení; zpravodajství, sledování a průzkumu (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance – ISR) a elektronického boje (Electromagnetic Warfare – EW) v podmínkách blízké budoucnosti. V rámci této části byly diskutovány otázky spojené s tzv. multidoménovým přístupem k vedení vojenských operací a se schopnostmi ozbrojených sil plánovat a vést vojenské operace ve všech operačních doménách. Zástupci všech úrovní velení a řízení AČR zároveň prezentovali svá stanoviska a názory v souvislosti s výzvami v oblasti zpravodajství, ISR a EW vyplývající nejen z měnícího se charakteru bojového prostředí, ale také z rostoucího významu vojenského využití umělé inteligence.

Druhá část workshopu byla věnována problematice jednotky ISR a EW vyčleňované pro podporu úkolových uskupení AČR ze sil a prostředků 53. pluku průzkumu a elektronického boje. Součástí tohoto bloku byla také prezentace systému taktické radiové komunikace v AČR s přesahem na mobilní místa velení.

Bohatý program workshopu byl završen prezentací systémových řešení v rámci společných operací v oblasti elektronických podpůrných opatření (Cooperative Electronic Support Measures Operations – CESMO), kterou přednesli zástupci společnosti JISR Institute, a.s., jež byla zároveň partnerem akce. Na závěr byl představen projekt Robotického systému řízeného algoritmy umělé inteligence pro zpravodajské a průzkumné účely, na jehož řešení se mimo jiné podílejí akademičtí pracovníci Katedry zpravodajského zabezpečení a Katedry informatiky a kybernetických operací UO.

Workshop znovu potvrdil vysoký zájem odborné komunity na pořádání této akce, jež umožňuje širokou výměnu názorů a hledání společných řešení v oblasti zpravodajského zabezpečení napříč všemi úrovněmi velení a řízení AČR. I z tohoto důvodu bude program příštího workshopu Zpravodajského zabezpečení AČR 2023 poprvé rozvržen do tří dnů.

Autor: Radovan Vašíček