Právě si prohlížíte Setkání studentů se zástupcem SST MO

Setkání studentů se zástupcem SST MO

Ve čtvrtek 18. května proběhlo pravidelné setkání studentů studijních modulů Řízení lidských zdrojů a tentokrát i Řízení finančních zdrojů se služebním orgánem odpovědným za správu vojenské odbornosti 81, s panem Ing. Milanem Kovaříkem, příslušníkem Sekce státního tajemníka Ministerstva obrany (SST MO). Předmětem setkání byly aktuální otázky týkající se problematiky personální práce v rezortu Ministerstva obrany (MO).

Úvod byl věnován problematice bezpečnostní situace v Evropě, která úzce souvisí s  ozbrojeným konfliktem na Ukrajině. Studentům bylo přiblíženo, jaké důsledky má tento konflikt pro řízení lidských zdrojů v rezortu  MO a jaké změny je nutné provést v personální oblasti. Správce odbornosti se podělil o své poznatky, které získal při mezinárodním setkání vojenských personalistů ze zemí Visegrádské skupiny.

Setkání zdůraznilo význam výstavby teritoriální obrany a v této souvislosti i budování jednotek aktivní zálohy. Studenti se seznámili s aktuálně připravovanými  změnami v právních předpisech, a to zejména ve vztahu k aktivní záloze, a dále s možnostmi povolání státních občanů za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu – např. odvodní řízení a mobilizace. Také jim byly objasněny skutečnosti týkající se nového institutu, tzv. dobrovolného předurčení.

Inženýr Kovařík zdůraznil postoj rezortu MO nezasahovat do systému výsluhových náležitostí či do jiných benefitů vojáků z povolání. Upozornil mj. na novely vnitřních předpisů rezortu MO v oblasti lidských zdrojů a na důležitost obsahu a správnou administraci písemností předkládaných služebním postupem na SST MO.

V závěru setkání byly zodpovězeny otázky přítomných studentů, týkající se například procentuálního poměru nových vojáků z povolání a vojáků, kteří požádali o propuštění ze služebního poměru, a dále pak otázky související s kariérním postupem vojáků – personalistů.   

Autorky: studentky studijní skupiny 14-5ŘLZ a Monika Davidová