Právě si prohlížíte Zkoušky autonomních vozidel v Estonsku

Zkoušky autonomních vozidel v Estonsku

V týdnu od 26. do 30. června se ve výcvikovém prostoru Läsna v Estonsku konaly mezinárodní testy autonomních vozidel. Tato akce byla pořádána estonskou vojenskou akademií v rámci projektu iMUGS, který si klade za cíl vyvinout standardizovanou bezosádkovou platformu. Zkoušek se zúčastnili i členové Katedry vojenské robotiky (K-211) spolu s kolegy z Fakulty elektrotechnické ČVUT a LPP, kteří se prezentovali s   vozidlem TAROS V4 4×4 od společnosti VOP CZ, které bylo výsledkem projektu MPO – AUTONOMNÍ POZEMNÍ VOZIDLO PRO NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ A LOGISTIKU, na němž se zmíněné organizace podílely (VOP CZ, LPP s.r.o., UNOB). Cílem zkoušek bylo ověřit a porovnat schopnosti vozidel v úloze autonomního průjezdu terénem na základě bodů zadaných GPS souřadnicemi.

Samotné testy, kterým předcházely dva dny připrav přímo na místě, byly rozloženy do dvou dnů a každý den na týmy čekaly tři scénáře. Před začátkem každého z nich dostaly týmy zadání a pouze 30 minut na přípravu a průzkum trati. První den byly scénáře koncipovány po zpevněných plochách, lesních cestách a otevřených loukách. Druhý den se scénáře přesunuly převážně do lesních porostů. Na plnění každého scénáře dohlíželi zkušební komisaři, kteří posuzovali míru autonomie, použité metody, senzory a schopnosti vozidla. Oba dva dny byla na místě přítomna také početná delegace návštěvníků složená ze zástupců armád, univerzit, výzkumných ústavů a odborné veřejnosti.

Ve srovnání se zástupci dalších 10 týmů, včetně etablovaných společností jako Rheinmetall, Milrem Robotics, Nexter Robotics a dalších společností náš tým obstál. Již nyní probíhá příprava na další kolo zkoušek, které je plánováno na příští rok. Celá akce jasně ukázala, že autonomní vozidla v budoucnosti armády mají své místo a díky takovýmto mezinárodním zkouškám a spolupráci mezi různými zeměmi a institucemi může vývoj postupovat kupředu.

Autor: Roman Adámek