Právě si prohlížíte Workshop na téma resilience vůči hybridním hrozbám

Workshop na téma resilience vůči hybridním hrozbám

V pátek 15. prosince se na Síni vědecké rady Univerzity obrany uskutečnil workshop ke grantovému projektu „Resilience ozbrojených sil a ozbrojených bezpečnostních sborů vůči hybridním hrozbám“, který je od roku 2021 řešen pracovišti Masarykovy univerzity a Univerzity obrany jako společný projekt bezpečnostního výzkumu v rámci programu Impakt1 (MVČR).

Projekt je zaměřen na komplexní prozkoumání odolnosti ozbrojených sil (především AČR) a ozbrojených bezpečnostních sborů ČR vůči jednotlivým elementům tzv. hybridní kampaně nepřátelských aktérů. Cílem projektu je vytvoření specifického nástroje pro hodnocení odolnosti ozbrojených složek státu. Konečným výstupem bude identifikace zranitelností ozbrojených sil a sborů vůči hybridní strategii a návrh řešení směřující ke zvýšení odolnosti složek a jejich příslušníků skrze výcvik a vzdělávání.

Akce navazuje na workshopy, které k tématu Univerzita obrany již několikrát pořádala. Účastnili se jí zástupci řešitelských týmů, aplikačních garantů (Velitelství kybernetických a informační sil, Generální inspekce bezpečnostních sborů), zadavatele (Ministerstvo vnitra ČR) a odborné komunity. Workshop zahrnoval řadu prezentací a diskusí týkajících se projektu. Program workshopu zahájili dr. Josef Kraus s Mgr. Vladimírem Bízikem, kteří informovali o změnách a postupu projektu v roce 2023. Následovaly prezentace týmu UO pod vedením Mgr. Bízika a dr. Venduly Divišové, které se zaměřily na vyhodnocení získaných poznatků z expertních rozhovorů a dotazníkových šetření mezi příslušníky ozbrojených sil. Po přestávce zástupci řešitelského týmu MU představili výsledky druhého dotazníkového šetření mezi příslušníky bezpečnostních sborů a design dvou experimentů. Workshop zakončila moderovaná diskuse a vystoupení manažera projektu dr. Josefa Krause k dalšímu postupu projektu v průběhu příštího roku.

Autor: Libor Frank