Právě si prohlížíte Vyřazení absolventů 69. kurzu pro vyšší důstojníky

Vyřazení absolventů 69. kurzu pro vyšší důstojníky

Ve čtvrtek 27. června převzalo 39 účastníků z rukou prorektora pro vzdělávání a záležitosti studentů plukovníka doc. Ing. Petra Hrůzy, Ph.D. osvědčení o absolvování 69. Kurzu pro vyšší důstojníky. Slavnostního obřadu se za rezort obrany zúčastnil ředitel Odboru řízení lidských zdrojů SST MO JUDr. Jaroslav Daněk. Garantem kurzu je Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií.

„Jsem přesvědčen, že máte nejen předpoklady, ale i povinnost výzvy dneška zvládnout. Právě vy totiž představujete generaci vojenských leaderů, která buduje akceschopnou armádu ČR, připravenou pro toto a další desetiletí,“ uvedl ve svém úvodním proslovu plukovník Hrůza.

Za úspěšné absolventy po předání osvědčení promluvil kapitán Ing. Michal Kokeš, velitel laboratorního kompletu Střediska speciálního určení 311. praporu radiační, chemické a biologické ochrany, který obdržel jako nejlepší student ocenění od NGŠ AČR. Kapitán Kokeš poděkoval akademickým pracovníkům Centra za přístup a poskytnuté informace a konstatoval, že byť ne všechny znalosti použijí absolventi ihned v praxi, přispěla uvedená aktivita zejména k získání širšího pohledu na skutečnost a rozšíření portfolia jejich dovedností. Druhým oceněným za výsledky dosažené během kurzu se stal kapitán Mgr. Daniel Píša, velitel 3. motorizované roty 44. lehkého motorizovaného praporu.

Autor: Viktor Sliva z podkladů Ivana Križky, foto Aleš Mylan