Právě si prohlížíte Veveří má sedm věží, ale jak je daleko?

Veveří má sedm věží, ale jak je daleko?

I tuto otázku si kladli studenti třetího ročníku FVL, kteří se od 17. do 21. dubna zúčastnili praktického zaměstnání z předmětu Vojenský leadership. To proběhlo v posádce Brno a v blízkém okolí, tedy i pod hradem Veveří. A právě stanovit vzdálenost hradu, vypínajícího se nad hladinou brněnské přehrady, bylo jedním z úkolů, které studenti plnili na jednotlivých kontrolních bodech. Kromě prověrky znalostí z vševojskové a odborné přípravy proběhla v rámci zaměstnání také zátěžová diagnostika za účelem identifikace vnitřních předpokladů studentů pro vedení podřízených v bojových podmínkách.

Zaměstnání začalo kontrolou povinného materiálu a naopak prověrkou materiálu zakázaného. Následovala tříhodinová baterie psychologických testů a měření fyziologických hodnot za účelem zjištění vstupních diagnostických dat. Poté se studenti (na zahřátí) vydali na první patnáctikilometrový pochod se zátěží 20 kg, po přepočítání se uložili do přilehlého lesa k přenocování na dobu do čtvrté hodiny ranní. Na 5:00 byli svoláni k obci Dolní Loučky, kde začal velmi obtížný, téměř 40 kilometrů dlouhý přesun v náročném kopcovitém terénu. Trasa vedla kontrolními body, na nichž studenti plnili úkoly ze spojovací, střelecké a zdravotnické přípravy (včetně přesunu zraněného), dále házeli granátem na cíl, rozdělávali oheň na čas, přesouvali se přes vodní překážku a, jak již bylo zmíněno, odhadovali a měřili vzdálenosti.

Po návratu do výchozího bodu znovu proběhla diagnostika, tentokrát výstupní, po níž následovalo další přenocování v lese. V brzkých ranních hodinách přišly na řadu hry proti trudomyslnosti – jednalo se o soutěž na raftech v překonání složité vodní trasy v délce cca 400 m na čas na hladině Brněnské přehrady.

„Hlavním rozdílem oproti minulému ročníku bylo to, že tentokrát úkoly plni celý ročník FVL, nikoli pouze vybrané velitelské moduly. Zaměstnání je přínosem zejména pro studenty samotné, jelikož na základě dat, která získali o sobě samém, mohou rozvíjet svoje schopnosti, a tím směřovat i svou budoucí kariéru u vojsk,“ zhodnotil význam cvičení major Miroslav Polach. Druhá polovina četařů si zaměstnání užije v příštím týdnu.

Autor: Viktor Sliva z podkladů Miroslava Polacha, foto: Evžen Tondl