Právě si prohlížíte Univerzita obrany se představuje na veletrhu Gaudeamus

Univerzita obrany se představuje na veletrhu Gaudeamus

Záměr stát se vojenským pilotem přivedl v úterý dopoledne gymnazistu Jana K., již stávajícího držitele pilotní licence a účastníka českého juniorského mistrovství v bezmotorovém létání, na brněnské výstaviště, aby zde v expozici Univerzity obrany získal více informací o přípravě na tuto profesi. A spolu s ním do pavilonu V zamířily tisíce dalších středoškoláků, aby navštívily již XXIX. ročník Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus.

Do expozice jediné vojenské vysoké školy v České republice vstoupila také Veronika B. z ostravského Mezinárodního gymnázia. Tu sem přivedl zájem o kybernetickou bezpečnost, s jejímiž základy se seznamuje v gymnaziálním kroužku. Technickým specializacím je v expozici věnována sekce Věda a život, v níž univerzita představuje výukovou, vědeckou a výzkumnou činnost, jíž se věnují vyučující i studenti. Jako příklad uveďme tým UNOB Makers, který se svým vyvíjeným dronem navazuje na předchozí úspěchy z mezinárodních soutěží a připravuje se na prestižní klání do Washingtonu. K vidění jsou však také ukázky vojenské meteorologie či robotiky.

Cílem prezentace UO na veletrhu Gaudeamus je poskytnout budoucím absolventům středních škol informace o možnostech studia na jednotlivých fakultách Univerzity obrany v akademickém roce 2024/2025, o podmínkách přijímacího řízení, průběhu studia a uplatnění absolventů po ukončení studia. Příslušníci Rekrutačního střediska Morava zájemce o vojenské studium seznámí s administrativním procesem, který je nezbytný k povolání uchazeče do služebního poměru vojáka z povolání.

Pro zájemce jsou připraveny také prezentace ve veletržním přednáškovém sále, ty se uskuteční ve středu 1. listopadu a ve čtvrtek 2. listopadu vždy v 11:15 hodin. Pro výchovné poradce pak univerzita přednese v Pedagogickém centru dvě přednášky – středu 1. listopadu v 10:50 hodin a ve čtvrtek 2. listopadu ve 12:55 hodin.

Návštěvníci mohou díky informacím získat úplně nový pohled na Univerzitu obrany nejen v obrazném smyslu slova. Zcela reálně tak mohou učinit i zdoláním umělé lezecké stěny, která je součástí expozice univerzity a která připomíná jednu ze složek fyzické přípravy jejích studentů.

Autor: Viktor Sliva