Právě si prohlížíte Tlumočení němčiny při zaškolování obsluhy tanků Leopard

Tlumočení němčiny při zaškolování obsluhy tanků Leopard

V první polovině roku 2023 se zástupci Pozemních sil AČR obrátili na Centrum jazykového vzdělávání s požadavkem na zajištění tlumočení a překladů u 73. tankového praporu v Přáslavicích v souvislosti se zaškolováním příslušníků Armády ČR do obsluhy tanků Leopard. Následně se tak vyučující německého jazyka Skupiny německého jazyka Odboru vysokoškolské výuky CJV v týdenních turnusech střídali přímo na místě a v součinnosti s vojáky 73. tankového praporu a vojáky Bundeswehru (4. Kompanie, Panzerlehrbataillon 93, Munster) byly nápomocni při tlumočení z německého do českého, resp. z českého do německého jazyka. Zároveň zajišťovali překlady technické dokumentace, předpisů, podkladů pro výcvik, testů aj.
Tlumočení a překlady byly pro tým Skupiny německého jazyka velkou výzvou ze dvou důvodů. Jednak se jednalo o úzce specializovanou odbornou terminologii z oblasti vojenství a techniky, jednak nebyly z řady důvodů podklady k dispozici předem, ale byly předávány vždy až na místě. Vzhledem k náročnosti tlumočených a překládaných textů předcházela vlastní práci v Přáslavicích velmi intenzivní příprava a rešeršování z otevřených zdrojů, na místě pak mnoho hodin příprav, zpravidla mimo pracovní dobu. Velká část české terminologie se musela navíc s ohledem na nekompatibilitu tanků Leopard se stávající technikou ve výzbroji AČR tvořit zcela nově. Výsledkem šestitýdenního působení v Přáslavicích byl ale uspokojivý konvolut materiálů: pracovní verze CZ-DE/DE-CZ glosáře, přeložená technická dokumentace, prezentace aj.

Poděkování patří vojákům 73. tankového praporu v Přáslavicích, jakož i přítomným vojákům Bundeswehru, kteří nám byli k dispozici jako technická podpora a ochotně vysvětlovali nám neznámé funkčnosti a technické finesy.

Kolegyním ze Skupiny německého jazyka pak patří velký dík a respekt za jejich profesionální a poctivou přípravu. A v neposlední řadě i za to, že jako civilní zaměstnankyně zvládly práci v terénu v často nekomfortních podmínkách, neboť valná část tlumočení probíhala přímo u tanků/v tancích a za každého počasí.

Autor: CJV