Právě si prohlížíte Stráž nově za pomoci psů

Stráž nově za pomoci psů

Ke vstupu do srubového tábora ve výcvikovém prostoru Březina přijíždí vozidlo. Přistupuje k němu četařka Izabela Kremserová a vyzývá posádku k předložení dokladů a k vystoupení. Pak obchází vozidlo a za pomoci zrcátka kontroluje podvozek. V zadní části vozu objevuje podezřelé dráty, které by mohly být součástí výbušného mechanismu. Řidič se po výzvě k vysvětlení dává na útěk, bezprostředně poté za ním vyráží služební pes a zadržuje ho.

„Letos jsme výcvik zatraktivnili tím, že jsme ke spolupráci přizvali psovody z Centra vojenské kynologie z Chotyně,“ popisuje letošní novou součást přípravy v poli major Bedřich Hýža. Studenti třetího ročníku se tak během praktického výcviku strážní služby nejprve teoreticky a poté i prakticky seznámí s průběhem prohlídek osob a vozidel za pomoci služebních psů, a to včetně již zmíněného zadržení. Někteří ze studentů využili příležitost a vyzkoušeli si i opačnou roli, kdy se (marně) pokoušeli uniknout z dosahu zvířecího pomocníka.

Při následné kontrole skupiny osob pomáhá pes najít u jednoho z příchozích pistoli. „Každá látka, ať je to výbušnina, droga nebo zbraň, vytváří takzvaný pachový mrak. Jeho součástí u zbraně je to specifická slitina kovu, navíc se k tomu připojují zplodiny, protože každá zbraň musí být nastřelena,“ vysvětluje rotný Josef Reisinger princip, kterým se jeho svěřenec, tříletý ovčák Oliver při prohlídce řídí. Zkušený psovod oceňuje přístup studentů: „Je vidět, že se chtějí něco naučit, jsou vnímaví a z mého pohledu až na nějaké drobnosti do toho dávají maximum.“

Nově navázaná spolupráce s kynology z Chotyně se uplatňuje také při nácviku průzkumu, během něhož má být skrytě odpozorováno stanoviště nepřítele a zjištěn počet přítomných osob a techniky. Jenže stanoviště letos spolu s dronem hlídají s čtyřnozí strážci, což průzkumníkům notně komplikuje situaci. „Zjistili, že když jsou tam psi, tak se nenaplazí ani na 150 metrů,“  hodnotí výsledky major Hýža.

Souběžně s výcvikem strážných proběhlo v rámci letošní zimního přípravy v poli kontrolní cvičení velitele roty, během nějž tři čety studentů druhého ročníku prokazovali dovednosti získané v předchozích dnech. Jednotlivé čety vyrazily z výchozího prostoru a podle svého vlastního plánu plnily komplexní úkol – v tomto případě obsazení prostoru dosud ovládaného nepřítelem.

Autor: Viktor Sliva