Právě si prohlížíte Spolupráce FVZ UO s NATO MilMed CoE

Spolupráce FVZ UO s NATO MilMed CoE

V čtvrtek 6. července 2023 proběhlo úvodní jednání s plukovníkem Dr. László Fazekasem, ředitelem NATO Centre of Excellence for Military Medicine (MILMED COE), které bylo zaměřeno na navázání úzké spolupráce mezi centrem a Fakultou vojenského zdravotnictví UO. Setkání se zúčastnili vedoucí sekcí centra, za FVZ UO pak plukovník gšt. RNDr. Hynek Schvach, Ph.D.

MILMED CoE se jako mezinárodně sponzorovaná instituce pod záštitou NATO specializuje na vojenskou medicínu. Centrum přispívá k prospěchu Aliance tím, že poskytuje expertní podporu pro transformační procesy v rámci NATO, zajišťuje odborné vzdělávání v oblasti vojenského zdravotnictví, organizuje vojenské zdravotnické cvičení, shromažďuje a vyhodnocuje získané zkušenosti z vojenských operací a podporuje zavádění nových technologií a postupů do praxe.

Hlavní pozornost byla věnována možnostem vzájemného zapojení akademických pracovníků a instruktorů do výuky a přípravě vhodných odborných kurzů akreditovaných NATO. Klíčovým bodem jednání bylo schválení možnosti stáží studentů FVZ UO na pracovištích MilMed CoE, konkrétně na ředitelství v Budapešti a na oddělení Force Health Protection v Mnichově.