Právě si prohlížíte Slavnostní vojenská přísaha

Slavnostní vojenská přísaha

Završením cesty letošních nových studentů Univerzity obrany do řad příslušníků profesionální armády se také letos stane slavnostní vojenská přísaha. Proběhne v pátek 27. října od 10.00 hodin v kasárnách na ulici Šumavská. Svůj vojenský závazek slibem potvrdí 370 studentů všech tří fakult UO, kteří úspěšně ukončili Kurz základní přípravy u Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově a imatrikulací zahájili studium na vojenské vysoké škole.

Slavnostního vojenského ceremoniálu se zúčastní představitelé Ministerstva obrany v čele s ministryní obrany Janou Černochovou a dále zástupci Armády ČR, státní správy a místní samosprávy a rodinní příslušníci nových vojáků. Vojenská přísaha je rozhodujícím závazkem, který na sebe dobrovolně berou noví příslušníci české armády. Vojáci se zavazují k plnění svých vojenských povinností při obraně našeho státu. Její složení je vyjádřením jejich odhodlání sloužit své zemi a sepětí vojáka se zájmy a osudy národa. Vojenská přísaha studentů Univerzity obrany – nových profesionálních vojáků Armády České republiky, která je tradiční součástí oslav státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu, se uskuteční před státní vlajkou České republiky.

Informace pro sdělovací prostředky:

Pátek 27. října 2023, 10.00 hodin – FOTOTERMÍN – Slavnostní vojenská přísaha nových studentů Univerzity obrany, kasárna, ul. Šumavská 2, Brno;

Sraz novinářů – pátek 27. října 2023, do 09.45 hodin, brána kasáren, ul. Šumavská 2, Brno.

Více informací zde.