Právě si prohlížíte Reflexe války na Ukrajině rok po jejím vypuknutí

Reflexe války na Ukrajině rok po jejím vypuknutí

V předvečer prvního výročí zahájení největšího ozbrojeného konfliktu v Evropě od konce druhé světové války se na půdě Univerzity obrany uskutečnila panelová diskuze s tématem Reflexe války na Ukrajině a její další vývoj, nad kterou převzal záštitu a které se zúčastnil náčelník Generálního štábu AČR generálmajor Karel Řehka. Účastníci panelu, jehož organizátorem bylo Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií UO, ve svých příspěvcích poskytli komplexnější pohled na dosavadní průběh konfliktu z politického i vojenského hlediska a nastínili jeho případný další vývoj.

Hned v úvodu se náčelník Generálního štábu zmínil o dopadech událostí uplynulého roku na obrannou politiku České republiky a zajištění její obranyschopnosti. „Největší rozdíl oproti dřívějšku je ten, že si dnes připouštíme, že klasická válka v Evropě hrozí a je třeba se chystat na nějaký delší konflikt většího rozsahu se sofistikovaným protivníkem,“ uvedl Karel Řehka s tím, že tato skutečnost se odrazí ve strategických dokumentech, které jsou v současnosti revidovány.

Profesoři z Fakulty sociálních studií MU Jan Holzer a Miroslav Mareš své příspěvky zaměřili na politologické aspekty ruské agrese a ve druhém panelu pak zástupci jednotlivých složek AČR shrnuli vliv a dopad konfliktu v jejich oblasti. Jaroslav Galba z CBVSS uvedl, že jde o konflikt multidoménový, který plně zapojuje „nové“ domény. O válce se i proto hovoří jako o první dvoustranné vesmírné válce a taky i jako o válce „algoritmické“.

Všichni řečníci se shodli, že válka na Ukrajině je předobrazem konfliktu, který reálně hrozí i České republice. Lze si z něj ale vzít velké množství ponaučení na politické, strategické, operační i taktické úrovni, které výrazně zvýší připravenost ČR a jejích aliančních partnerů na takovýto konflikt. Připravenost znamená důvěryhodné odstrašení a jedině díky němu lze takovémuto konfliktu předejít.

Autor: Viktor Sliva z podkladů CBVSS