Právě si prohlížíte Jan Hodický jmenován profesorem

Jan Hodický jmenován profesorem

V rámci doprovodných akcí letošního slavnostního vyřazení absolventů Univerzity obrany proběhl i další významný ceremoniální akt. Z pověření ministryně obrany Jany Černochové předala rektorka UO brigádní generálka Zuzana Kročová plukovníkovi v záloze doc. Ing. Janu Hodickému, Ph.D. jmenovací dekret profesora.

S Univerzitou obrany je spojena značná část profesní kariéry Jana Hodického. Tento zkušený vědeckopedagogický pracovník nastoupil jako interní doktorand na katedru Automatizovaných systémů velení a řízení bývalé VA Brno, předchůdkyně dnešní UO. Po úspěšném absolvování studijního oboru Informatika a výpočetní technika v roce 2004 byl Janu Hodickému udělen akademický titul Ph.D. ve studijním programu Vojenská technika – elektrotechnická. V roce 2010 byl na základě habilitačního řízení jmenován docentem v oboru Vojenská technika-elektrotechnická.

Profesor Hodický od roku 2005 pracoval ve skupině informačních systémů a programování na katedře KIS, a to do roku 2013, kdy nastoupil na pozici Vedoucího odboru vzdělávání, výcviku a standardů v NATO Centru excelence v modelování a simulaci v Římě. Po návratu na UO nastoupil v roce 2017 na pozici staršího vedoucího jako vědecký pracovník Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií. V roce 2019 se stal vedoucím Katedry letecké techniky FVT. V následujícím roce vyhrál výběrové řízení na civilní pozici poradce v modelování a simulaci na strategickém velitelství NATO pro transformaci v Norfolku ve Spojených státech, kde působí doposud. 

Vědeckovýzkumná práce profesora Jana Hodického je více než 20 let zaměřena do oblasti modelování a simulace a její aplikace ve vojenství. Oblast M&S rozvíjí jednak na národní úrovni, ale především na úrovni mezinárodní.

Autor: Viktor Sliva, foto: Aleš Mylan