Právě si prohlížíte Rančířov: místo, kde se střetává moderní i morálně zastaralá technika

Rančířov: místo, kde se střetává moderní i morálně zastaralá technika

Malá obec Rančířov u Jihlavy neskrývá jenom dva vzácné živočichy, listonoha letního a blatnici skvrnitou, ale hlavně dva důležité objekty pro AČR a alianční partnery. Prvním je Zásobovací úsek Rančířov, kde je dlouhodobě ukládána vojenská technika a druhým je bezesporu stanový tábor využívaný v režimu tzv. Host Nation Support, tedy poskytnutí podpory hostitelskou zemí.

Skladovací prostory studentům představila kapitánka Dana Suchárová, která v Rančířově zastává funkci zástupkyně velitelky zásobovacího úseku. Upozornila na veškerá úskalí při dlouhodobém skladování techniky a dále seznámila studenty specializace Vojenská doprava a Vojenská logistika s principy a postupy, jež souvisí s vyřazováním majetku a jeho případným odprodejem mimo rezort obrany.

Další kroky studentů 5. ročníku vedly do stanového městečka o velikosti 10 tis. m², které slouží k ubytování, poskytnutí stravy, hygienického zázemí, parkování a možnosti doplnění paliva pro vojáky aliančních jednotek přesouvajících se přes území České republiky. Historii a jedinečnost místa, četnost využívání tábora a důležitou roli dodržení aliančních závazků v celém spektru logistických činností představil major Pavel Netolický z Oddělení Podpory hostitelskou zemí Agentury logistiky. Ten na závěr své přednášky uvedl: „Pokud chcete vidět svět a být ti, kteří jsou vždy ve středu dění fungujícího týmu, pracujte na své jazykové vybavenosti!“ čímž motivoval studenty k sebevzdělání a rozvoji jejich kompetencí.

Posledním navštíveným pracovištěm byl Zásobovací úsek munice v Dobroníně, který je jedním ze sedmi skladovacích a zásobovacích zařízení Centra zabezpečení munice v AČR. „Muniční sklad je rozmístěn do několika desítek objektů, kde kromě skladování provádí personál i technické prohlídky způsobilosti munice“ uvedl kapitán Jaroslav Kabele, který prohlídku vysoce střeženého objektu zabezpečil.

Cílem praktického zaměstnání bylo seznámit studenty logistických specializací se specifiky uložení a použití materiálu a techniky v praxi. Zkušenosti a cenné rady, které v průběhu zaměstnání posluchači od svých průvodců dostaly, studenti zužitkují při zpracovávání svých diplomových prací.

Autor: Pavla Davidová