Právě si prohlížíte Přednáška o geopolitické dynamice v indo-pacifickém regionu

Přednáška o geopolitické dynamice v indo-pacifickém regionu

V pátek 14. dubna proběhla na půdě Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií (CBVSS) přednáška „Geopolitics of the Indo-Pacific Region“ zahraničního hosta CBVSS doktora Reubena Michaela Steffa z novozélandské University of Waikato v Hamiltonu. Doktor Steff se zabývá tématy jako velmocenské soutěžení mezi USA a Čínskou lidovou republikou, bezpečnostní dilema, jaderné odstrašování, zahraniční politika malých států a vliv umělé inteligence a nově vznikajících technologií pro mezinárodní bezpečnost.

Odborná přednáška se věnovala geopolitické dynamice v Indo-Pacifiku ve světle regionálních i globálních ambicí Čínské lidové republiky. Dr. Steff zdůraznil propojenost evropského regionu s regionem Indo-Pacifiku a skutečnost, že zhoršená bezpečnostní situace v jednom má přímé důsledky pro ten druhý a nelze je oddělovat. Důležitým poselstvím je klíčová role Tchaj-wanu v čínských regionálních ambicích a paralely, které lze najít mezi čínským přístupem k tomuto ostrovu a vnímáním Ukrajiny Ruskou federací, které vyústilo až v otevřený ozbrojený konflikt.

Dr. Steff z pohledu teorie mezinárodních vztahů definoval Čínu jako velmoc, která se začíná potýkat s mnoha problémy: ekonomickými, politickými, s přístupem k nerostnému bohatství a s velice nepříznivými demografickými trendy. Takováto velmoc může projektovat svou moc agresivním způsobem. Z tohoto hlediska nyní vstupujeme do kritického období, které může přinést eskalaci konfliktu mezi USA jakožto globálním hegemonem a Čínou jako jeho vyzyvatelem. Konflikt však není nevyhnutelný a bude záležet na tom, jakým způsobem obě strany vyhodnotí své vlastní schopnosti a ambice toho druhého.

Demografické, ekonomické a environmentální podmínky naznačují, že v takovémto hypotetickém konfliktu by měl kolektivní západ velkou šanci na vítězství. Konflikt by však znamenal obrovské škody pro všechny strany a je v zájmu všech mu předejít. Proto i malé státy jakými jsou Česká republika a Nový Zéland musí zintenzivnit své aktivity nejen ve svém bezprostředním regionu, ale z důvodu propojenosti Evropy a Indo-Pacifiku i na opačné polokouli.

Autor: CBVSS, foto: mapy.cz