Právě si prohlížíte Praktické ukázky skladů u 22. základny vrtulníkového letectva

Praktické ukázky skladů u 22. základny vrtulníkového letectva

26. duben 2023 byl pro studenty vojenské logistiky a vojenské dopravy plný praktických ukázek, které pro ně připravili příslušníci 22. základny vrtulníkového letectva. Studenti navštívili sklad PHM, proviantní sklady, multisklad a na závěr i hangár oprav letecké techniky.

Prvním místem, které měli možnost studenti navštívit byl sklad PHM. Zde byli seznámeni s jednotlivými funkcemi skladu PHM, zejména se způsobem příjmu materiálu, jeho skladováním včetně udržování stanovených zásob, distribucí a vedením evidence. Měli možnost si prohlédnout velkokapacitní uložiště leteckého paliva, které je tvořeno polozapuštěnými dvouplášťovými nádržemi, osazenými všemi bezpečnostními prvky s dálkovým přenosem informací na centrální velín obsluhy.

Při udržování zásob a zabezpečování PHM je nutné klást důraz na zajišťování Kontrolního systému kvality PHM.  „Za účelem kontroly kvality paliva F-34 (letecký petrolej) disponuje 22. zVrL Náměšť nad Oslavou laboratoří, ve které jsou analyzovány kontrolní vzorky veškerého manipulovaného paliva“, sdělil rotný Tomáš Raitmajer náčelník laboratoře s tím, že on a jeho kolegyně analyzují měsíčně více než 100 vzorků.

Následně si studenti prohlédli proviantní sklady, v nichž je skladován materiál majetkového uskupení 1.0. Jednalo se mimo jiné o zásoby materiálu, které zabezpečují plnění plánovaných úkolů pro vyvedení vojsk do vojenského výcvikového prostoru a přípravy stravy v polních podmínkách.  „Potraviny, které jsou určeny k přípravě stravy a podléhají rychlé zkáze, jako jsou maso a mléčné produkty, jsou uchovávány v chladících boxech. V rámci zajištění zdravotní nezávadnost potravin a pokrmů během všech činností, které souvisejí s výrobou, zpracováním, skladováním či manipulací se v oblasti stravování vojsk využívá systém HACCP“, uvedl rotmistr Evžen Kudláček, který zastává pozici správce proviantního skladu.

Dalším provoz, který měli možnost studenti vojenské logistiky a vojenské dopravy navštívit, byla víceúčelová skladovací hala, tzv. multisklad. Jeho kapacita byla navržena tak, aby v něm bylo možné uložit nejen stávající skladové zásoby základny, jako jsou například letecký materiál, stavebně-ubytovací materiál, ale i náhradní díly a materiál nové platformy vrtulníku H-1. Stavba moderního multiskladu byla zahájena na podzim roku 2019 a trvala 36 měsíců. „Multisklad umožňuje skladovat svěřený materiál v odpovídajících podmínkách dle technických parametrů a vlastností. Chodby a místnosti jsou zajištěny elektronickým bezpečnostním systémem, protože se jedná o režimová pracoviště.“ uvedl rotmistr Marek Šebesta, který studenty multisklad provedl. Ten dále uvedl: „Za účelem ukládání a manipulace s kontejnery byl multisklad napojen na stávající komunikaci areálu letiště a rovněž i na železniční vlečku. Díky venkovní rampě lze pak naskladňovat materiál přímo z vagónů.

Po praktických ukázkách z oblasti logistiky měli studenti možnost navštívit hangár oprav letecké techniky, kde viděly oba typy vrtulníku Mi-171 a Mi-24/35. Podrobný výklad o letecké techniky zde zabezpečil praporčík Aleš Polášek. V závěru dne nemohla chybět společná fotografie studentů s vrtulníkem Mi-24/35.

Poděkování za umožnění a realizaci praktických ukázek pro studenty Univerzity obrany patří nejen velení 22. zVrl, ale zejména všem příslušníkům, kteří se podíleli na organizaci praktických ukázek.

Autor: Pavla Davidová a Hana Malachová