Právě si prohlížíte Prohlídka Centra biologické ochrany Těchonín

Prohlídka Centra biologické ochrany Těchonín

V deštivý pátek 3. května se civilní skupina studentů závěrečného ročníku prezenčního navazujícího magisterského studijního programu Bezpečnost a obrana vydala za doprovodu příslušníků Katedry teorie vojenství na exkurzi, která je jednou z částí bloku Praktické výuky. Mířili do speciálního nemocniční zařízení Armády České republiky s názvem Centrum biologické ochrany Těchonín, které spadá pod Odbor biologické ochrany, jenž je součástí Vojenského zdravotního ústavu. Centrum je zaměřené na zvlášť nebezpečné nemoci se stupni biologického rizika BSL 3 (biosafety level) a BSL 4.

Studenti se seznámili s jednotlivými procesy, které v Centru probíhají, od přijetí pacienta až po likvidaci nebezpečného odpadu. Přijetí pacienta může proběhnout klasickou pozemní či vzdušnou cestou, kdy vrtulník přistane na heliportu umístěném přímo na střeše nemocniční budovy, ze kterého lze obdivovat celé přilehlé okolí včetně lesů, jak si studenti mohli na vlastní oči vyzkoušet. Zaměstnanci Centra studentům důkladně popsali práci v laboratořích, na jednotce intenzivní péče i na normálním lůžkovém oddělení včetně všech dekontaminačních a bezpečnostních procedur.

Studenti měli možnost si prohlédnout i tzv. peklo, tedy čistírnu odpadních vod, která sterilizuje veškerou odpadní vodu odcházející z nemocnice Centra. Tato voda poté dál pokračuje do úpravny, kde se vyrovnává její pH a připravuje se k bezpečnému vypuštění do přírody. V případě potřeby je možné odpadní vodu před vypuštěním do přírody ještě chlorovat tak, aby byly zničeny všechny zbývající viry a bakterie, ale nebyla poškozena flora a fauna v nádržích pod Centrem. Kvalitu vypouštěné vody kontroluje nejen příslušný zaměstnanec Centra, ale i velmi početné hejno pstruhů v jednotlivých za sebou zřetězených nádržích. Přírodní vodní nádrž uprostřed lesa plnou pstruhů ve vojenském objektu za plotem s žiletkovým drátek asi nikdo z účastníků exkurze skutečně nečekal. A jak se studenti mohli na vlastní oči přesvědčit v líhni, pstruhům se tam daří opravdu velmi dobře, což svědčí o tom, že vypouštěná voda je skutečně velmi čistá.

Zaměstnancům Centra biologické ochrany Těchonín děkujeme za poskytnutou spolupráci a čas věnovaný studentům.

Autor: tým Katedry teorie vojenství