Právě si prohlížíte Nový studijní program pro piloty a řídící letového provozu

Nový studijní program pro piloty a řídící letového provozu

Počínaje pátkem 1. března mnohou zájemci podávat přihlášky do nového bakalářského studijního programu Vojenský letový provoz. Ten bude trvat tři a půl roku a první studenti se do něj zapojí v průběhu příštího akademického roku 2024/25.

Studijní program Vojenský letový provoz vzniká na základě požadavků Vzdušných sil AČR a v souvislosti s probíhajícím přezbrojováním armády novými prostředky. V nabídce studijních možností Univerzity obrany nahradí dosavadní specializace Vojenský pilot a Řídící letového provozu.

„Přijímací zkoušky na nový studijní program budou sestávat ze čtyř samostatných předmětů. Tři z nich mají zavedený název, ale nový obsah. Prvním je test studijních předpokladů, který vychází ze znalostí středoškolské matematiky, logiky a nově i numerického myšlení, druhým pak je test z angličtiny nově na úrovni B2 a třetím test fyzické zdatnosti, sestávající ze tří disciplín – vytrvalosti, síly a dynamiky,“ popisuje proděkan FVT pro studijní a pedagogickou činnost podplukovník Petr Hubáček oblasti, v nichž uchazeči o studium v novém programu budou prokazovat své znalosti a dovednosti. Tři uvedené předměty během zkoušek doplní nový, který ověří kognitivní schopnosti uchazečů a znalosti z oblasti letectví.

Zájemci, kteří si již podali přihlášky ke studiu dosavadních specializací v rámci studijního programu Vojenské technologie – strojní, musí v případě trvajícího zájmu podat přihlášku novou, cílenou již na nový studijní program. Noví zájemci by pak podání přihlášky neměli odkládat, aby včas získali termíny pro potřebná lékařská vyšetření. Uzávěrka přihlášek je stanovena na 31. března. Veškeré potřebné informace jsou uvedeny na webu.

Autor: Viktor Sliva, foto: ilustrační archiv UO