Právě si prohlížíte Návštěva z Gruzie

Návštěva z Gruzie

V první polovině listopadu hostilo Centrum jazykového vzdělávání Univerzity obrany (CJV) návštěvu z Gruzie. V rámci plánu dvoustranné spolupráce mezi ministerstvy obrany Česka a Gruzie absolvovaly na CJV týdenní stáž vedoucí a starší specialistka sekce testování jazyků gruzínské armády. Tato stáž byla vyžádána gruzínskou stranou k podpoře záměru vytvořit pro gruzínské ozbrojené síly schopnost vytvářet a provádět zkoušky cizích jazyků podle NATO STANAG 6001. Tato stáž zároveň odráží dobré jméno, které Oddělení testování CJV má v rámci komunity NATO Bureau for  International Language Co-ordination (BILC). Odborníci z CJV se aktivně podílí na řadě projektů NATO BILC, vč. školení budoucích specialistů na testování jazykových kompetencí podle NATO STANAG 6001.

Gruzínské kolegyně měly příležitost seznámit se nejen se systémem jazykového vzdělávání v rezortu obrany České republiky, ale i všemi funkcemi a hlavními organizačními prvky CJV. Těžiště stáže však bylo zaměřeno na představení přístupů uplatňovaných na CJV při tvorbě, moderacích a pretestacích zkušebních materiálů, filozofii Elektronického testovacího informačního systému ETIS a hybridního modelu testování jazyků na CJV. Kolegyně z Gruzie rovněž velmi ocenily pomoc studentů UO, kteří se podíleli na pretestaci jejich nového testu z anglického jazyka pro zkoušky STANAG 6001.

Na závěr stáže gruzínská strana vyjádřila zájem o pokračování spolupráce a možnost dlouhodobější podpory ze strany CJV při realizaci projektu implementace testování podle NATO STANAG 6001 v gruzínských ozbrojených silách.

Autor: tým CJV