Právě si prohlížíte Návštěva studentů německého důstojnického kurzu

Návštěva studentů německého důstojnického kurzu

Skupina důstojníků ozbrojených sil Spolkové republiky Německo doprovázená vojenským přidělencem SRN v České republice navštívila ve čtvrtek 23. března Univerzitu obrany a v rámci prezentací se seznámila s posláním a fungováním jediné vojenské vysoké školy v České republice a jejího Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií.

Návštěva skupiny jedenácti německých důstojníků v hodnosti major je součástí programu důstojnického kurzu Command and Staff College, což je obdoba českého Kurzu vyšších důstojníků, jehož garantem je právě Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií UO.

Autor: Viktor Sliva