Právě si prohlížíte NATO Multinational Battelgroup Slovakia z pohledu orgánu ekonomické služby

NATO Multinational Battelgroup Slovakia z pohledu orgánu ekonomické služby

V měsíci květnu proběhla pro posluchače 4. a 5. ročníku studijní specializace Řízení finančních zdrojů (ŘFZ), v rámci cvičení, přednáška k tématu Financování mírových misí a NATO. Přednášku uskutečnili účastníci zahraniční operace ve vedoucích funkcích ekonomických orgánů.

Tato zahraniční operace je specifická především v postavení České republiky, jakož to vedoucí členské země.

Přednáška byla strukturována do 2 oblastí, kdy v první z nich byli posluchači seznámeni s všeobecnými podmínkami zahraniční operace, a to:

 • národnostním složením BG SVK (ČR, SK, SRN, USA, SLO);
 • zbraně a vojenské technika jednotlivých států v operaci;
 • mandát mise;
 • operační plán mise;
 • fáze konceptu;
 • operační úkol;
 • způsob plnění operačního úkolu;
 • systém zabezpečení jednotek v zahraniční operace (systém velení a řízení);
 • situace v místě nasazení;
 • způsob prezentace výstupů z operace;
 • zdravotnické zabezpečení.

Druhá část přednášky byla zaměřena detailně na finanční řízení a zabezpečení v zahraniční operaci, od přípravy, přes závěrečnou kontrolu, po převzetí operačního úkolu a následný výkonu funkce ekonomického orgánu v zahraniční operaci.

Prezentované oblasti finančního zabezpečení:

 • dokumentace na závěrečnou kontrolu;
 • přístupy do jednotlivých modulů v Integrovaném subsystému o službě a personálu nejen pro ekonomické orgány, ale i příkazce operace (velitel);
 • služební platební karty;
 • postavení Agentury finanční 603 Praha;
 • plánování a zdůvodňování požadavků k pořízení materiálu a služeb;
 • pořizování materiálu a služeb;
 • zásobovací přepravy – distribuce;
 • provoz VTM a jejich údržba, oprava a případný odsun;
 • škody v místě nasazení.

Díky již absolvovaným přednáškám k dotčenému tématu si posluchači mohli udělat vlastní představu nejen o konkrétní zahraniční operaci, ale i o jednotlivých rozdílech, např. mezi zahraniční operací na území Afghánistánu nebo Iráku a zahraniční operací na území vyspělého evropského státu. V průběhu přednášky bylo posluchačům umožněno pokládat dotazy k do přesnění tématu.

Ze strany lektorů UO poskytované informace průběžně provazovány s již získanými teoretickými znalostmi posluchačů a proloženy doplňujícími dotazy, např. k hybridnímu působení na jednotky v průběhu operace, postavení místního obyvatelstva k jednotkám NATO, zhodnocení spolupráce s ostatními jednotkami států NATO.

Přednášková činnost proběhla v rozsahu 4 vyučovacích hodin, i když její rozsah a zájem o  diskutované téma by pokryl dvojnásobnou dobu.

Naše poděkování za kvalitní a přínosnou přednášku patří panu podplukovníku Ing. Michalu Ingrovi, Ph.D. a majoru Ing. Martinu Novákovi.

Skupina ŘFZ bude i nadále pokračovat ve spolupráci s dalšími účastníky zahraničních operací, kdy již v současné době probíhají dohovory ke zkvalitnění vzdělávání s Ekonomickým odborem Velitelství pro operace, terénní pracovníky Agentury pro podporu válečných veteránů a samotnými válečnými veterány.

Cílem skupiny ŘFZ je pro následující ročníky nejen zkvalitňovat vzdělávání v oblasti finančního zabezpečení, ale i nově se podílet, např. na péči o válečné veterány, nebo rozvádět tyto témata prostřednictvím diplomových prací.

Autor: Jiří Kočí