Právě si prohlížíte Na Fakultě vojenského zdravotnictví završí studium první Slovák

Na Fakultě vojenského zdravotnictví završí studium první Slovák

Spolu s 25 domácími absolventy oboru vojenské lékařství bude 30. června ve Výukovém centru LF UK v areálu FN Hradec Králové slavnostně vyřazen první student FVZ ze Slovenské republiky. Ten byl ke studiu přijat v roce 2017 na základě mezivládní smlouvy. V různých fázích studia jsou v současnosti čtyři desítky jeho krajanů. Od dosud posledního vyřazení slovenských absolventů hradecké lékařské fakulty, které proběhlo nedlouho po rozdělení Československa, uplynulo letos právě 30 let. Pro následující akademický rok bylo ke studiu přijato šest studentů ze země našich východních sousedů.

Slavnostní ceremoniál vyřazení absolventů Fakulty vojenského zdravotnictví bude zahájen ve 13 hodin a v jeho průběhu své studium na vojenské vysoké škole zakončí spolu se studenty bakalářských a magisterských programů poprvé i absolventi programů doktorských. Do praxe u vojenských útvarů tak odejde 25 nových vojenských lékařů, dva farmaceuti a jeden zubař, sedm vojenských záchranářů a osm nových držitelů akademického titulu doktor. Spolu se zástupci vedení Univerzity obrany budou na ceremoniálu přítomni i představitelé rezortu obrany – JUDr. Jaroslav Daněk, ředitel Odboru řízení lidských zdrojů Sekce státního tajemníka Ministerstva obrany, brigádní generál MUDr. Zoltán Bubeník, ředitel Sekce vojenského zdravotnictví MO a plukovnice Mgr. Lucie Jarešová, hlavní sestra MO.

Autor: Viktor Sliva