Právě si prohlížíte Model rozlivu Kachovské přehrady

Model rozlivu Kachovské přehrady

Jednou ze schopností Katedry vojenské geografie a meteorologie Fakulty vojenských technologií je namodelovat rozliv vody v zájmovém prostoru. Studenti na této katedře pro tento úkol využívají profesionální geografický program ArcGIS Pro, který je některými považován za nejlepší software využívaný pro tvorbu, analýzu a vizualizaci geografických dat.

Při vytváření modelu rozlivu je důležité pracovat s detailním výškovým modelem terénu pro zájmové území a editovatelnou databází vodních toků v tomto prostoru. Vzhledem k tomu, kolik vody se do prostoru rozlévá (ukrajinská nádrž měla 60krát více vody než Lipno), stačí nám využít Open Source data z internetu.

A protože dopředu nevíme, jak velké území pokryté vodou namodelujeme, pracujeme od začátku s větším územím. Jako podkladovou mapu použijeme obrazová data projektu Sentinel-2, který publikuje na internet aktuální satelitní snímky každých 6 dní.

Komentář pplk. Jaromíra Čapka, zástupce vedoucího Katedry vojenské geografie a meteorologie:

Byl jsem osloven, abych v pár větách okomentoval aktivitu studentů, kterou jste právě četli (viděli). Co k tomu říci? Jedná se o spojení několika faktorů: osobní aktivita studentů, výborné využití informací, které získali v předmětech Geoinformatika a Dálkový průzkum Země. A v neposlední řadě fakt, že studovaný obor se našim studentů velmi často stává i koníčkem. Nebo je to naopak?

Autoři článku: Studenti K-210