Právě si prohlížíte Mezinárodní kurz akvizic „Defense Acquisition Management“

Mezinárodní kurz akvizic „Defense Acquisition Management“

Ve dnech 5. – 9. února se studenti 4. ročníku odborných specializací Vojenská logistika a Vojenská doprava Katedry logistiky Fakulty vojenského leadershipu zúčastnili mezinárodní kurzu akvizic pod názvem „Defense Acquisition Management“. Kurz pokrýval celé spektrum možností zadávání veřejných zakázek v resortu obrany od zakázek malého rozsahu na běžné komodity až po pořizování vojenského materiálu na národní i mezinárodní úrovni.

V pozicích lektorů se kurzu zúčastnili Kathleen Peggar, Tom Herway a Bill Chadwick z Institute for Security Governance, Monterey, Kalifornie, za Univerzitu obrany to byli plukovník Pavel Foltin, prorektor pro vnitřní řízení a kvalitu, doktorka Radka Lopourová z Katedry logistiky, doktor Miloslav Havlín a inženýr Petr Palíšek z Oddělení veřejných zakázek. Strategické akviziční projekty resortu představili doktor Filip Gantner a magistr Jiří Štěpánek ze Sekce vyzbrojování a akvizic MO Praha.

Studenti prokázali schopnost prezentovat odborný problém v anglickém jazyce v rámci přípravy technických specifikací předem zvolených komodit, prezentací v oblasti risk managementu a technik nákupního vyjednávání. Na závěr byly studentům předány certifikáty potvrzující splnění náročných podmínek kurzu.