Právě si prohlížíte Mezinárodní doktorandská konference

Mezinárodní doktorandská konference

Ve čtvrtek 21. března se na půdě Univerzity obrany konal 18. ročník mezinárodní doktorandské konference na téma „Nové přístupy k zajištění bezpečnosti státu“. Konferenci pořádala Fakulta vojenského leadershipu pod záštitou děkana Fakulty vojenského leadershipu plukovníka gšt. Jana Drozda.

S celkovým počtem devatenácti prezentujících, včetně šesti zahraničních účastníků, se konference stala průsečíkem myšlenek a inovativních pohledů na současné bezpečnostní výzvy. Nejenže představila široké spektrum aktuálních témat v oblasti bezpečnosti a obrany, ale také zdůraznila význam mezinárodní spolupráce v řešení těch nejaktuálnějších bezpečnostních výzev.

Konferenci svým příspěvkem na téma „Hybridní válka“ otevřel plukovník profesor Zoltán Jobbágy z Ludovika of Public Service Academy v Budapešti. Poté následovaly prezentace z oblastí státního strategického plánování a regionální spolupráce v bezpečnostní politice, bezpečnostních výzev v oblasti námořního obchodu, zejména s ohledem na nejvýznamnější světové kanály, a role logistiky a umělé inteligence v současném bezpečnostním prostředí.

Konference se zúčastnil i doktor Radoslaw Tyślewicz, který představil fascinující pohled na „Historické pozadí hybridních hrozeb Polsko – Rusko“. Jeho analýza historického vývoje a současných tendencí v polsko-ruských vztazích poskytla nový pohled pro pochopení aktuálního geopolitického napětí. Významným příspěvkem byla také prezentace na téma „Válka mezi Izraelem a Hamásem a její dopad na mezinárodní bezpečnost“, kterou přednesla paní doktorka Monika Wysocka. Oba odborníci jsou příslušníci Polish Naval Academy v Gdyni.

Po příspěvcích zahraničních účastníků následovala vystoupení českých studentů doktorského studijního programu Teorie obrany státu, kteří se věnovali široké škále témat od sociálních kompetencí pro systémový leadership přes kulturně specifické aspekty vedení kognitivních operací až po využití průzkumných prostředků s možností živého přenosu obrazu.

Všechna prezentovaná témata ukázala, že bezpečnostní výzvy současnosti jsou nesmírně složité a vyžadují multidisciplinární přístup. Příspěvky účastníků z různých zemí a oblastí zkoumání přinesly nové perspektivy a otevřely cestu k dalšímu výzkumu a spolupráci. Univerzita obrany v Brně poskytla ideální prostředí pro tento významný akademický dialog, který jistě ovlivní budoucí směřování bezpečnostních studií.

Autor: Jana Švecová, foto: Viktor Sliva