Právě si prohlížíte Akademický rok na Univerzitě obrany završily červencové promoce

Akademický rok na Univerzitě obrany završily červencové promoce

Po závěrečném vyřazení na náměstí Svobody jsme se i letos s absolventy obou brněnských fakult loučili formou slavnostního ceremoniálu, který proběhl 27. července v prostorách Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Úspěšné absolventy v akademickém roce 2022/2023 zde reprezentovalo více než 230 studentů všech typů a forem studia.

Význam letošních promocí byl navíc umocněn oslavou 20 letého jubilea, které letos spolu s úspěšnými absolventy oslavila Fakulta vojenských technologií. V roce 2003 proběhly poslední promoce absolventů Fakulty vojensko-technické druhů vojsk a Fakulty letectva a protivzdušné obrany. Akademickým rokem 2003/2004 tak zahájili své studium noví studenti již pod záštitou Fakulty vojenských technologií, která propojila dvě zdánlivě různé oblasti – strojírenství a elektrotechniku.

„Jsem přesvědčen, že na začátku dva světy, nyní tvoří jeden zcela kompaktní celek, který je v České republice jedinečný,“ uvedl k příležitosti jubilejních promocí stávající děkan fakulty plukovník Vlastimil Neumann. Pozvání k příležitosti oslav dvou dekád existence Fakulty vojenských technologií a ukončení studia letošních absolventů přijali také emeritní děkani fakulty prof. Zdeněk Vintr a prof. Martin Macko.

Autor: Adéla Pokorná