Právě si prohlížíte Kurz třetího věku i v příštím akademickém roce

Kurz třetího věku i v příštím akademickém roce

Projevem společenské zodpovědnosti Univerzity obrany a jejího poslání, nesouvisejícího přímo s vědeckým výzkumem nebo vzděláváním, je každoroční pořádání Kurzu třetího věku, cyklu volně navazujících přednášek pro zájemce z řad seniorů. Témata přednášek jsou promyšleně volena tak, aby pokrývala oblasti, jimž se věnují všechny tři fakulty vojenské vysoké školy.

V programu kurzu jsme v uplynulém akademickém roce mohli najít nadčasová témata jako Topografická orientace v terénu a GPS systém v praxi, Jaderné a radiologické zbraně, jejich charakteristika, ničivé a škodlivé účinky, ale také přednášku z oblasti zdravotnictví – Nové objevy a metody léčení nemocí. Celý cyklus však v minulém ročníku zahajovala přednáška na téma zcela aktuální – Mgr. Tomáš Řepa z Katedry teorie vojenství Fakulty vojenského leadershipu se zamyslel nad kořeny současného válečného konfliktu na Ukrajině. Vzhledem k nynějšímu vývoji bojů lze předpokládat, že přednáška na podobné téma bude součástí i ročníku následujícího.

V současné době probíhá výběr témat pro příští akademický rok. Zájemci z řad široké veřejnosti, jejichž počet se poslední dobou vyšplhal na více než stovku, znovu zasednou po prázdninové přestávce do sálu Klubu Univerzity obrany v Šumavské ulici v polovině října. Ti z nich, kteří absolvují alespoň 70 procent přednášek, obdrží na jaře příštího roku na posledním setkání certifikát, v němž jim Univerzita obrany potvrdí, že Kurz třetího věku úspěšně absolvovali. 

Autor: Viktor Sliva