Právě si prohlížíte Kurz Právní administrativa

Kurz Právní administrativa

Skupina práva, nově organizačně začleněná do Katedry aplikovaných sociálních a humanitních věd Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany, uspořádala v uplynulých dnech tradiční a mezi frekventanty velmi populární kurz Právní administrativa.

Odborného kurzu se ve dvou zářijových týdnech zúčastnilo celkem patnáct vojáků či občanských zaměstnanců, zařazených do vojenských útvarů a zařízení napříč celou Českou republikou, především na pozicích právních asistentů. Ač se hlavní pozornost kurzu zaměřuje na otázky správního práva (úkoly veřejné správy, specifika správního řízení) a odpovědnostních vztahů, zasazených do specifického kontextu fungování ozbrojených sil České republiky a jiných součástí Ministerstva obrany, účastníci kurzu si odnesou i znalosti běžně využitelné v každodenním životě (práce s právními předpisy, základy soukromého práva). Závěr kurzu patří osvojení některých neprávních dovedností (řízení lidských zdrojů, finanční gramotnost). Celý kurz je tak koncipován poměrně komplexně a představuje pro účastníky vítanou přidanou hodnotu, umožňující jim snáze plnit jejich běžné úkoly. Po úspěšném splnění podmínek závěrečného kolokvia obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování, které jim napomůže k dalšímu profesnímu růstu.

Autor: Jan Hak