Právě si prohlížíte Jak zlepšit ochranu sluchu vojáků?

Jak zlepšit ochranu sluchu vojáků?

Vojáci tvoří jednu z nejvíce exponovaných skupin profesionálů, kteří se velmi často setkávají s nadměrným hlukem, mnohdy přesahujícím i povolené limity. To může závažným způsobem poškozovat jejich sluch. Proto je důležité tato rizika sledovat, vyhodnocovat a přijmout k nim adekvátní opatření. Díky výborné mezioborové spolupráci na Univerzitě obrany se Katedra zbraní a munice, Katedra vojenského vnitřního lékařství a vojenské hygieny a Katedra organizace vojenského zdravotnictví a managementu společně podílejí na výzkumu, který si klade za cíl předcházet těmto poškozením a snažit se hledat preventivní řešení zabraňující nebo aspoň zmírňující poškození sluchu. 

Jelikož může být sluch poškozen mnoha činnostmi, které jsou běžnou součástí při výcviku a činnosti vojáků, je důležité znát rizika hluku a ideálně umět před nimi vojáky ochránit. V jednom z pilotních měření se tak zjišťovaly hladiny špičkových akustických tlaků a jejich frekvenční průběh u nově zavedené zbraně CZ BREN 2 v ráži 5,56 x 45 NATO a dále se pomocí akcelerometrického měření zaznamenával přenos zvukových vln lebkou.

Autoři: Jiří Néma, Jan Bavlovič