Právě si prohlížíte FVZ na konferenci VIMIMED 2023

FVZ na konferenci VIMIMED 2023

Ve dnech 13. – 16. února se ve slovenských Vysokých Tatrách uskutečnila odborná konference vojenských zdravotnických služeb zemí V4. Za Českou republiku participovaly dvě skupiny – Agentura vojenského zdravotnictví (AVZdr) a Fakulta vojenského zdravotnictví UO (kpt. Krutiš, nprap. Fink a prap. Pásler – Katedra urgentní medicíny a vojenského všeobecného lékařství).

Jedním z cílů účasti FVZ na konferenci byla aktivní prezentace vznikajícího centra ACESIM – (Armádní centrum simulační medicíny), jehož výstavba právě probíhá. Kromě představení centra formou posteru v anglickém jazyce proběhla také aktivní prezentace v rámci pracovních skupin, které jednaly po dobu tří dnů. Simulační centrum vzbudilo u našich spojenců velký zájem a ti by rádi v budoucnu spolupracovali během mezinárodních výcviků v oblasti přednemocniční péče.

Významným hostem prvního dne konference byla hlavní lékařka ukrajinské armády paní generálka Tetiana Ostaschenko, která popsala aktuální problematiku na bojišti ze zdravotnického hlediska.  Uvedla například, že 67% padlých příslušníků ukrajinské armády zemřelo v prvních deseti minutách od vzniku poranění. Z toho vyplývá, že tito vojáci utrpěli buď poranění neslučitelná se životem, nebo jim nebyla poskytnuta patřičná péče na bojišti, a to z mnoha důvodů. Naproti tomu úmrtnost v nemocnicích činí pouhá 4%, což znamená, že na tuto zdravotnickou etapu dorazili vojáci se zraněním, které je neohrožovalo na životě. Zdravotnická zařízení na Ukrajině musela v určitých obdobích čelit stavu hromadného postižení osob, kdy denní příjem pacientů neklesal pod 100 a kulminoval na čísle 250.  Právě tato zjištění utvrdila naši pracovní skupinu v tom, abychom rozvíjeli koncept Role 1 (přednemocniční péče) na FVZ v rámci ACESIM. Jedině tak dáme šanci na přežití většímu počtu osob.

Následující ročník konference se bude konat v České republice. Pokud v budoucnu opět vznikne prostor pro účast příslušníků FVZ, bude to mít významný benefit pro naši instituci zejména z hlediska sdílení zkušeností.

Autor: Adam Pásler