Právě si prohlížíte Fourlog 2023

Fourlog 2023

Po tříleté pauze způsobené onemocněním COVID-19  se studenti 5. ročníku specializace  Vojenská logistika, v termínu 14. – 27. 5. 2023, zúčastnili Mezinárodní výcvikové aktivity FOURLOG 2023. Fourlog je každoroční aktivita, která probíhá ve spolupráci mezi Českou republikou (Univerzita obrany, Brno), Rakouskem (Austrian Armed Forces Logistics School, Vídeň) a Maďarskem (University of Public Service, Budapešť) a je rozdělena na tři relativně samostatné části, které probíhají ve Vídni, v Budapešti a v Brně.

Slavnostní zahájení cvičení proběhlo za účasti pozvaných hostů z jednotlivých zúčastněných zemí, dne 15. 5. 2023 ve Vídni. Své projevy pronesli postupně, Velitel Austrian Armed Forces Logistics School brigádní generál Stefan Lampl, děkan fakulty of Military Sciences and Officer Training brigádní generál Péter Lippai a děkan Fakulty vojenského leadershipu plukovník Jan Drozd. Následně byli studenti rozřazeni do 6 syndikátů, ve kterých společně pracovali v průběhu celého cvičení. Po absolvování úvodních přednášek si studenti mohli získané teoretické znalosti vyzkoušet i prakticky a to hned následující den ve  vojenském výcvikovém prostoru  Grossmittel nedaleko Vídně.   

Maďarská část cvičení se nesla v duchu mnohonárodní logistiky, poskytování humanitární pomoci a reálné podpory uprchlíkům v nouzi. Po úvodních přednáškách, kdy se studenti seznámili s operačním námětem cvičení a dostali základní informace o University of Public Service v Budapešti, se jednotlivé syndikáty přesunuly na vyčleněné učebny, kde v souladu s námětem cvičení plnily stanovené úkoly. K řešení logistických problémů byl využit i Logistický informační systém NATO LOGFAS.  V závěru maďarské části cvičení dne 22. 5. 2023, za přítomnosti brigádního genarála Lampla a plukovníka Venekeie, proběhly po jednotlivých syndikátech  prezentace výsledků  a stanovených úkolů.

Českou část cvičení zahájil dne 23. 5. 2023 zastupující vedoucí Katedry logistiky pplk. Martin Novotný.  Studenti v rámci úvodních přednášek dostali základní informace o Univerzitě obrany, taktickém námětu  a plánu české části cvičení. Následující den  se jednotlivé syndikáty přesunuly do určených prostorů, kde provedly rekognoskaci prostorů pro rozmístění logistické jednotky v poli. Na závěr české části každý syndikát prezentoval výsledky své práce před odbornou komisí.  Dne 25. 5. 2023 od 17.00 proběhlo na klubu Univerzity obrany  slavnostní ukončení a předání certifikátů o úspěšném absolvování FOURLOG 2023. Za Fakultu vojenského leadershipu se této oficiální části zúčastnil  a certifikáty předal proděkan pro studijní a pedagogickou činnost doc. Jakub Odehnal.

Cíl Mezinárodní výcvikové aktivity FOURLOG 2023 – osvojit si zásady práce  v rámci mnohonárodních pracovních skupin (syndikátů), seznámit se s rozdílnými přístupy při poskytování logistického zabezpečení, zlepšit si své jazykové znalosti a aplikovat znalosti získané studiem do praxe – byl splněn.

Autor: Martin Novotný