Právě si prohlížíte Exkurze břeclavských středoškoláků

Exkurze břeclavských středoškoláků

Více než čtyři desítky studentů břeclavské SPŠ Edvarda Beneše se zaměřením na informační technologie navštívily ve čtvrtek 1. prosince výuková pracoviště Univerzity obrany, aby se seznámili s možnostmi studia na vojenské vysoké škole.

Poručice Veronika Černá spolu s členy studentského marketingového týmu připravili pro středoškoláky program zaměřený na oblast kybernetické bezpečnosti, vojenské robotiky a elektrotechniky obecně. Majorka Aneta Coufalíková z Katedry informatiky a kybernetických operací studenty seznámila s používanými forenzními analýzami, poté jim plukovník gšt. Jan Mazal představil oblast vojenské robotiky. Obecně o možnostech studia elektrotechnických oborů informoval docent Martin Kyselák. Na závěr exkurze po výukových prostorách Univerzity obrany břeclavští studenti navštívili čtyři pracoviště Katedry zbraní a munice, kde si například prohlédli moderní balistickou laboratoř.

Ve svým způsobem neobvyklém a atraktivním prostředí vojenské školy se mladí návštěvníci zajímali především o život na univerzitě, vojenský výcvik a specifika spojená s nošením uniforem. Již brzy budou mít možnost blíže se seznámit s prostředím vysoké školy i další zájemci – Den otevřených dveří v Kasárnách Šumavská se uskuteční již v sobotu 10. prosince.

Autor: Viktor Sliva, foto autor a Veronika Černá