Právě si prohlížíte Univerzita obrany si připomněla Den válečných veteránů

Univerzita obrany si připomněla Den válečných veteránů

Výroční den ukončení první světové války, tedy 11. listopad je také současně dnem, kdy si připomínáme památku vojenských obětí válečných konfliktů. Příslušníci, zaměstnanci a studenti Univerzity obrany tak učinili v předvečer Dne válečných veteránů v rámci pátečního slavnostního nástupu.

„Díky obětem a odhodlání válečných veteránů a těch, kteří nosili uniformu, můžeme dnes žít,“ uvedl ve svém úvodním proslovu ředitel Komunitního centra pro válečné veterány Karel Černoch. Zmínil tak jeden z mnoha důvodů, proč bychom si měli připomínat památku těch, kteří za svou zemi a národ nasazovali a v mnoha případech i ztratili své životy. Karel Černoch vystoupil jménem všech zúčastněných občanských a veteránských spolků, s jejichž zástupci pak položil věnce a kytice k pomníku umístěnému v areálu Kasáren Šumavská.

Rektorka-velitelka UO brigádní generálka Zuzana Kročová ve svém projevu zařadila připomínku válečných veteránů do souvislosti s právě probíhajícími ozbrojenými konflikty na Ukrajině a na Blízkém východě a připomněla, že ani mír, ani svoboda nejsou samozřejmostí. „My, vojáci a vojákyně Armády České republiky i civilní zaměstnanci vojenské správy musíme být připraveni v každém okamžiku čelit všem, kdo chtějí svých cílů dosáhnout násilím a válkou. Musíme být připraveni tak dobře, jak to v minulosti prokázali ve válečných konfliktech a zahraničních misích naši vojáci, na které dnes s úctou vzpomínáme,“ uvedla generálka Kročová.

Nástup ke Dni válečných veteránů se stal příležitostí k předání rezortních vyznamenání příslušníkům UO. Za dlouholetou práci ve prospěch válečných veteránů a za rozvoj spolupráce s Univerzitou obrany pak končící ředitel KCVV Karel Černoch převzal z rukou rektorky-velitelky a hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha Medaili Univerzity obrany. Na závěr nástupu zazněla z úst kaplana UO kapitána Dana Petříčka modlitba a poté státní hymna.

Autor: Viktor Sliva