Právě si prohlížíte Dobrovolníci Open House v Rohlíku

Dobrovolníci Open House v Rohlíku

Univerzita obrany se ve čtvrtek 4. května netradičním způsobem zapojila do aktivit spojených s festivalem Open House Brno. V rámci tzv. dobrovolnického čtvrtku ji navštívila skupina osob, které tuto akci zabezpečují nebo se podílejí na jejím průběhu.

Celkem šest návštěvníků mělo možnost prohlédnout si interiér a vybavení budovy rektorátu univerzity, kterou ve 30. letech minulého století vyprojektoval akademický architekt Bohuslav Fuchs. Ten se rozhodl narušit přímou uliční linii a objekt prohnul do oblouku, který budově přinesl přiléhavé lidové označení Rohlík. Ikonický tvar došel i mezinárodního uznání, když náčelník polského GŠ generál Rajmund Andrzejczak při nedávné návštěvě vzpomněl na své někdejší studium na brněnské vojenské škole jako na „Akademii Rohlík“.

Účastníci čtvrteční prohlídky měli náhodou a zcela spontánně možnost osobně poděkovat rektorce, brigádní generálce Zuzaně Kročové za umožnění velmi zajímavé a neobvyklé akce. „Jsme rádi, že se nám budovu, kterou zvenčí zná pro její zajímavý tvar velká část Brňanů, podařilo letos poznat i zevnitř,“ uvedl Martin Pešl, jeden z účastníku prohlídky a současně organizátor festivalu.

Festival Open House Brno již šestým rokem zpřístupňuje nejzajímavější architektonické objekty v Brně. Více o festivalu najdete na jeho stránkách https://openhousebrno.cz

Autor: Aleš Mylan