Právě si prohlížíte Zkušeností ze zavádění nové radiolokační techniky

Zkušeností ze zavádění nové radiolokační techniky

Ve dnech 21. až 22. září se na výcvikovém a školicím zařízení Kníničky, které je součástí Univerzity obrany, uskutečnil dvoudenní workshop na téma „Sdílení zkušeností z praxe při zavádění nové radiolokační techniky a techniky EB do výzbroje AČR“, pořádaný Katedrou komunikačních systémů, elektronického boje a radiolokace. Tohoto workshopu se zúčastnilo 30 zástupců armády a firem spolupracujících v dané oblasti (ELDIS, ERA, JISR, RETIA a URC).

První den probíhalo jednání, kde vedoucí katedry seznámil s jejím směřováním do budoucna v návazností na potřeby AČR. Seznámil zástupce jednotlivých druhů vojsk s akreditovanými studijními programy a aktuálně řešenými výzkumnými projekty. Dále vystoupili zástupci vojenských útvarů se svými zkušenostmi se zaváděním nové techniky do výzbroje AČR v návaznosti na současnou mezinárodní bezpečnostní situaci. Přítomní hlavní představitelé AČR na závěr dne vyslovili podporu nastaveným trendům rozvoje modernizace AČR na základě dosavadních poznatků z ukončených i probíhajících akvizic.

Druhý den vystoupili zástupci firem se svými projekty pro AČR a možností zapojení UO do těchto projektů. V závěru prezentací se rozvinula bohatá diskuze k možnostem jednotlivých firem a uplatnění jejich produktového portfolia na soudobém bojišti.

Autor: René Křižan