Právě si prohlížíte Vyšlo nové číslo časopisu Obrana a strategie

Vyšlo nové číslo časopisu Obrana a strategie

Válka na Ukrajině posunula obrannou spolupráci mezi Českou republikou a Německem na kvalitativně vyšší úroveň. Prohloubila trend zvyšování intenzity ve vzájemných vztazích, patrný přibližně od roku 2014. Jeho podnětem se stala aktivizovaná role Německa v otázkách evropské bezpečnosti, posilnění politického rámce česko-německých vztahů a potřeba ČR modernizovat své ozbrojené síly. Tomuto tématu se blíže věnuje článek Jany Urbanovské a Antonína Novotného v právě publikovaném čísle časopisu Obrana a strategie. Tato recenzované periodikum vydává Univerzita obrany a je indexováno v databázích WoS, Scopus a dalších. Probíhajícímu rusko-ukrajinskému konfliktu je věnováno i několik dalších článků aktuálního čísla, ostatní příspěvky se věnují například vesmírné doméně, digitalizaci, kognitivnímu válčení, financování obrany, klasickým vojenským teoriím a dalším tématům. Publikované články a podrobnější informace o časopise naleznete na portále www.obranaastrategie.cz.